LOADING ...

pé Đào

Tham gia từ 25/08/2015

Hoạt động mới

Cody Curtis Cody Curtis thích bài hát Small Town Girl 15/02/2018 lúc 22:46
Quyết Cáo Già Quyết Cáo Già thích lời dịch bài hát Reality 05/02/2018
Rm King Rm King thích bài hát How Far Is Heaven 29/01/2018
contessa austin contessa austin thích bài hát Picture To Burn 26/01/2018
Tiến Phan Huỳnh Tiến Phan Huỳnh thích bài hát Heaven's Light/Hellfire 16/01/2018
Nguyen Lam Nguyen Lam thích bài hát Do you Feel it? 16/01/2018
Nguyễn An Thuận Nguyễn An Thuận thích lời dịch bài hát Scars To Your Beautiful 02/01/2018
Hang Thanh Hang Thanh thích lời dịch bài hát Reality 01/01/2018