LOADING ...

LISTENING - Short Talk Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Employee is summarizing results of brand recognition study

Audio

Exercise

5 thành viên đã học bài này