LOADING ...

LISTENING - Question Response Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

Where do you get your suits dry-cleaned?

Audio

Exercise

4 thành viên đã học bài này