LOADING ...

LISTENING - Question Response Bài tập sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Trả lời xong sẽ chuyển sang bài tập khác.

What about the weekly sales report?

Audio

Exercise

2 thành viên đã học bài này