LOADING ...

W.O.G.S.

Song info

"W.O.G.S." (2007)

"W.O.G.S." Videos

A.R. Kane - W.O.G.S.
A.R. Kane - W.O.G.S.

Lyrics

you sold me, sold me down the river
you sold me, sold me down the river
when you told me, you make no (?) sugar
you sold me, sold me down the river

i'm floating, i'm just here, i'm floating, i'm floating
floating down the river

you sol
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 25 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "W.O.G.S."