LOADING ...

W.O.G.S.

Song info

"W.O.G.S." (2007)

"W.O.G.S." Videos

A.R.Kane - W.O.G.S
A.R.Kane - W.O.G.S
AR Kane "W.O.G.S" live at KUMU ÖÖ 18. 06. 2016
AR Kane "W.O.G.S" live at KUMU ÖÖ 18. 06. 2016
A.R.Kane - Sperm Travels Like Juggernaut
A.R.Kane - Sperm Travels Like Juggernaut
W.O.G.S.
W.O.G.S.
Supervixens A. R. Kane Americana [HD]
Supervixens A. R. Kane Americana [HD]
A.R. Kane - W.O.G.S.
A.R. Kane - W.O.G.S.
A. R. Kane - Butterfly collector
A. R. Kane - Butterfly collector
A.R.Kane - Sugarwings
A.R.Kane - Sugarwings
A.R.Kane - Baby Milk Snatcher
A.R.Kane - Baby Milk Snatcher
A.R. Kane - Baby Milk Snatcher (Up Home! version)
A.R. Kane - Baby Milk Snatcher (Up Home! version)
A.R.Kane - Butterfly Collector
A.R.Kane - Butterfly Collector
A. R. Kane: Baby Milk Snatcher video clip
A. R. Kane: Baby Milk Snatcher video clip

Lyrics

you sold me, sold me down the river
you sold me, sold me down the river
when you told me, you make no (?) sugar
you sold me, sold me down the river

i'm floating, i'm just here, i'm floating, i'm floating
floating down the river

you sol
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 23 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "W.O.G.S."