LOADING ...

Down

Song info

"Down" (2007)

"Down" Videos

A.R. Kane - Down
A.R. Kane - Down
Down
Down
A R Kane i (1989) Full Album
A R Kane i (1989) Full Album
A.R. Kane - 69 [Full Album]
A.R. Kane - 69 [Full Album]
A.R. Kane - Scab
A.R. Kane - Scab
A.R. Kane - Green Hazed Daze
A.R. Kane - Green Hazed Daze
A.R. Kane - "Primavera Sound 2016"
A.R. Kane - "Primavera Sound 2016"
A.R. Kane - Suicide Kiss
A.R. Kane - Suicide Kiss
A.R. Kane - Sado-Masochism Is A Must
A.R. Kane - Sado-Masochism Is A Must
AR Kane - Scab
AR Kane - Scab
Volume Ten - Ar Kane - Deep Blue Breath
Volume Ten - Ar Kane - Deep Blue Breath
AR Kane - Baby Milk Snatcher
AR Kane - Baby Milk Snatcher
A. R. Kane: Baby Milk Snatcher video clip
A. R. Kane: Baby Milk Snatcher video clip
AR Kane - Crack Up
AR Kane - Crack Up
A.R. Kane - Spook
A.R. Kane - Spook
A.R.Kane - When You're Sad
A.R.Kane - When You're Sad
A.R. Kane - Sado-Masochism Is a Must
A.R. Kane - Sado-Masochism Is a Must
A.R. Kane, full set 1of2 live Barcelona 04-06-2016, Primavera Sound Raval
A.R. Kane, full set 1of2 live Barcelona 04-06-2016, Primavera Sound Raval
Failure to Fame: The Secret Origins of Arkane Studios
Failure to Fame: The Secret Origins of Arkane Studios
A.R. Kane (Primavera Sound Porto, 11 Junho 2016)
A.R. Kane (Primavera Sound Porto, 11 Junho 2016)

Lyrics

down
stay down
oh stay down
just stay down
little fingers pushing
little fingers push me over
little fingers push me
little fingers push me over
I can see the skinny trees singing
I can hear the church bells ringing
I can
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 48 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Down"