LOADING ...

Anitina (The First Time I See She Dance)

Song info

"Anitina (The First Time I See She Dance)" (2007)

"Anitina (The First Time I See She Dance)" Videos

A.R.Kane - Anitina (The First Time I see She Dance)
A.R.Kane - Anitina (The First Time I see She Dance)
A.R. Kane - Anitina (The First Time I See She Dance Remix)
A.R. Kane - Anitina (The First Time I See She Dance Remix)
A.R.Kane - Anitina (The First Time I see She Dance) REMIX
A.R.Kane - Anitina (The First Time I see She Dance) REMIX
MARRS - Anitina (First Time I See She Dance)
MARRS - Anitina (First Time I See She Dance)
A.R.Kane - Haunting
A.R.Kane - Haunting
MARRS - Anitina (The First Time I See She Dance) - AA side of Pump Up The Volume
MARRS - Anitina (The First Time I See She Dance) - AA side of Pump Up The Volume

Lyrics

little dolly
follow
i'll feed you sugarcane
keep me close, hold me tight
keep me close, hold me tight
oh my little dolly, follow
follow, holler
follow, hollering
oooh, sweet, oooh sweet
you can
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 16 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Anitina (The First Time I See She Dance)"