LOADING ...

Folklorinë Daina Apie Mirtá

Song info

"Folklorinë Daina Apie Mirtá" (2007)

Lyrics

Gyr it Mirt graiai atvaiavo
Mau it Mirtis vl mikais keliavo
Mau it Mirtis vl mikais keliavo.

Gyr it Mirt graus jos irgelis
Mau is irgelis per pragarus keliavo
Mau is irgelis per pragarus keli
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 14 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Folklorinë Daina Apie Mirtá"