LOADING ...

Brussels trong tình trạng báo động cao

Thủ đô Bỉ, Brussels, đặt trong tình trạng báo động cao vào khi cảnh sát truy lùng kẻ tình nghi thực hiện các vụ tấn công ở Paris.

Thời gian xuất bản 24/11/2015
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

The Belgian capital Brussels remains on high alert for possible attacks with most facilities shut for a third day running and soldiers patrolling the streets.

Police are still hunting several suspects, including Salah Abdeslam, who's thought to have been involved in the Paris attacks.

Sixteen people were arrested on Sunday night.

2. Vocabulary - Học từ vựng

on high alert (expecting and being prepared for a bad event): trong tình trạng báo động cao, cảnh giác cao

patrolling (moving around an area checking for danger): tuần tiễu

suspects (people who the police think could be responsible for a crime): những người bị tình nghi, nghi phạm

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: