LOADING ...

Brexit: Thủ tướng Anh gặp lãnh đạo EU

Brexit: Thủ tướng Anh David Cameron gặp lãnh đạo EU sau khi Anh Quốc bỏ phiếu rút ra khỏi LH châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý.

Thời gian xuất bản 07/07/2016
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

The British Prime Minister David Cameron will face European leaders at an emergency meeting in Brussels shortly for the first time since Britain voted to leave the EU.

The leaders of Germany, France and Italy have said there will be no talks on Britain's future relationship with the EU until the government in London triggers the formal legal mechanism to leave.

2. Vocabulary - Học từ vựng

face (here: deal with): đối mặt, đương đầu, trong trường hợp này là phải giải quyết

triggers (starts a process): bấm cò súng, khởi sự, bấm nút để khởi đầu một cái gì đó

mechanism (here: way of doing something; process): cơ chế, quá trình

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: