LOADING ...

Hàng chục ngàn con dơi bao vây thành phố Úc

Hàng chục ngàn con dơi đổ tới thành phố Bateman's Bay ở Úc và giới chức trách dự tính chi 1,8 triệu đô Úc để dời chúng đi nơi khác.

Thời gian xuất bản 31/05/2016
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

The authorities in the Australian state of New South Wales have declared an emergency to help a town – Bateman's Bay – that's been besieged by tens of thousands of bats.

The state authorities plan to spend about $1.8m to relocate the mammals.

2. Vocabulary - Học từ vựng

declared an emergency (officially announced a dangerous situation exists): tuyên bố tình trạng khẩn cấp

besieged (surrounded by): bị bao vây, vây hãm

relocate (move to a different place): chuyển đến một nơi ở khác, tái định cư

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: