LOADING ...

Cỏ Dại

Tham gia từ 28/08/2015

Hoạt động mới

Shirley Benitez Shirley Benitez thích bài hát Mercy 4 giờ 24 phút trước
Shirley Benitez Shirley Benitez thích bài hát Tu Dolor 4 giờ 26 phút trước
Luis Fernando Evangelista Luis Fernando Evangelista thích bài hát Bad Girl hôm kia lúc 13:48
Dave Zepeda Dave Zepeda thích bài hát Stay in Touch hôm kia lúc 04:50
Đoàn Thuý Đoàn Thuý thích bài hát Reality 16/09/2018 lúc 17:14
Lê Thị Nghĩa Hà Lê Thị Nghĩa Hà thích bài hát Beautiful In White 08/09/2018
Huong Mai Vũ Huong Mai Vũ thích bài hát Casablanca 02/09/2018
Đoàn Phước Lượng Đoàn Phước Lượng thích lời dịch bài hát Lisa 24/08/2018
Đào Mạnh Hải Đào Mạnh Hải thích bài hát Faded 21/08/2018
Phuong Le Phuong Le thích bài hát Star Sky 20/08/2018