LOADING ...

Ớt Nhỏa

Tham gia từ 22/09/2015

Hoạt động mới

Jeannie Smith Jeannie Smith thích bài hát Close 1 giờ 41 phút trước
Nghi Phan Nghi Phan thích lời dịch bài hát The Roof hôm nay lúc 00:38
Nghi Phan Nghi Phan thích lời dịch bài hát You All Over Me hôm qua lúc 15:46
Sherry Fannin Sherry Fannin thích bài hát Shade And Honey 18/10/2017 lúc 23:50
Minh Nguyenthanh Minh Nguyenthanh thích bài hát Autumn Leaves 18/10/2017 lúc 03:53
Lê Quý Cường Lê Quý Cường thích bài hát The Way Old Friends Do 17/10/2017 lúc 12:19
Sonya Marie Cary Sonya Marie Cary thích bài hát We Don't Die 16/10/2017 lúc 22:27
Sonya Marie Cary Sonya Marie Cary thích bài hát Down With The Clown 16/10/2017 lúc 22:10
Sonya Marie Cary Sonya Marie Cary thích bài hát Super Balls 16/10/2017 lúc 21:35
Sonya Marie Cary Sonya Marie Cary thích bài hát Psychopathic 16/10/2017 lúc 16:39