LOADING ...

Trang Nguyễn

Tham gia từ 11/05/2016

Hoạt động mới

Robert Farrar Robert Farrar thích bài hát We Are The Grapes Of Wrath 16/03/2018 lúc 09:13
Khánh Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Quốc thích lời dịch bài hát I Hate You I Love You 14/03/2018 lúc 20:22
Tình Phan Tình Phan thích lời dịch bài hát Do It Again 09/03/2018
Nghi Phan Nghi Phan thích bài hát Lead The Way 07/03/2018
Nghi Phan Nghi Phan thích bài hát The Roof 07/03/2018
Nghi Phan Nghi Phan thích bài hát My Saving Grace 07/03/2018
gianmiras gianmiras thích bài hát Larawan 02/03/2018
kone lass kone lass thích lời dịch bài hát Sad Story (Out of Luck) 26/02/2018
giancaballero giancaballero thích bài hát Uptown Girl 20/02/2018
Cody Curtis Cody Curtis thích bài hát Small Town Girl 15/02/2018