LOADING ...

TQ: Tăng trưởng kinh tế chậm nhất 25 năm

Trung Quốc đạt tăng trưởng 6.9% năm 2015, mức tăng trưởng thấp nhất trong 25 năm qua của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Thời gian xuất bản 20/01/2016
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

The Chinese economy grew by 6.9% last year.

It's the slowest rate of growth for the world's second largest economy in 25 years.

Concerns about the health of the Chinese economy, including shrinking foreign and domestic demand and the depreciation of its currency, has contributed to sharp falls on global markets.

2. Vocabulary - Học từ vựng

rate of growth (speed at which something increases in size): tốc độ tăng trưởng/phát triển

shrinking (getting smaller): thu nhỏ, co lại, bớt đi

depreciation (process in which something becomes less valuable): giảm giá trị, mất giá

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: