LOADING ...

Thịt lợn, bò đã chế biến dễ gây ung thư?

Tổ chức Y tế thế giới sẽ công bố phúc trình liệu một số loại thịt có thể làm tăng khả năng bị các loại bệnh ung thư hay không.

Thời gian xuất bản 27/10/2015
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

The World Health Organisation is due to publish a report today on whether some kinds of meat can increase the risk of cancer.

The WHO's agency for research on cancer has been reviewing evidence on red and processed meats.

2. Vocabulary - Học từ vựng

the risk of (the possibility of something happening, usually bad): nguy cơ (về)

agency (an organisation providing a particular service): cơ quan, tổ chức

processed meat (meat which has been treated to make it last longer or change its taste): thịt đã chế biến

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: