LOADING ...

Phe dân tộc thắng cử ở Catalonia

Phe có đường lối dân tộc thắng tại cuộc bỏ phiếu ở Catalonia nhưng chính phủ Tây Ban Nha bác bỏ việc trưng cầu dân ý dành độc lập.

Thời gian xuất bản 29/09/2015
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

Catalan separatist parties say their victory in regional elections gives them a mandate to seek independence from Spain, even though they won less than 50 percent of the overall vote.

The leader of the main separatist alliance, Artur Mas, says he would now push for the creation of an independent state.

But Madrid has ruled out a referendum on independence.

2. Vocabulary - Học từ vựng

separatist parties (political groups which want independence from the current state): các đảng phái ly khai

mandate (the authority gained from winning an election): sứ mệnh, sự ủy quyền, ủy thác (giành được sau khi thắng trong một cuộc bầu cử)

referendum (a vote by all the people in a certain region or country on a single issue): cuộc trưng cầu dân ý (về một vấn đề gì đó)

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài:

2 thành viên đã học bài này