LOADING ...

Máy bay Nga bị rớt tại Sinai, Ai Cập

Viên chức hàng không Nga loại bỏ lỗi kỹ thuật hay lỗi phi công trong vụ rớt máy bay tại Sinai, Ai Cập.

Thời gian xuất bản 13/11/2015
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

At a news conference in Moscow, a senior official of the airline Metrojet ruled out a technical fault and pilot error.

He acknowledged that there had been damage to the plane's tail before it took off from Egypt but said the damage had been repaired.

2. Vocabulary - Học từ vựng

external forces (energy coming from outside an object or system): lực, năng lượng, sức mạnh từ bên ngoài

ruled out (decided that something is not possible): loại bỏ (một khả năng nào đó)

acknowledged (accept the truth or existence of something): công nhận, thú nhận (một điều/sự thật nào đó)

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: