LOADING ...

Kỹ thuật cải thiện hiệu quả bóng đèn điện

Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa chế ra kỹ thuật mới giúp cải thiện gấp ba lần hiệu quả của bóng đèn điện truyền thống.

Thời gian xuất bản 13/01/2016
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

Researchers in the United States say they've developed a technique that can significantly improve the efficiency of the traditional incandescent lightbulb.

They say they've built prototypes that are already three times more efficient than standard incandescent bulbs.

2. Vocabulary - Học từ vựng

significantly (by a large or noticeable amount): đáng kể

incandescent (producing light from a heated part): phát sáng (so được làm nóng)

prototype (the first example of a new product): mẫu đầu tiên (của một sản phẩm mới)

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: