LOADING ...

Khói mù ở Bắc Kinh lên mức báo động cao

Bắc Kinh áp dụng các giới hạn nghiêm ngặt về ô nhiễm và giới chức tuyên bố tình trạng báo động cao nhất do khói mù dày đặc.

Thời gian xuất bản 10/12/2015
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

Severe restrictions are in force in Beijing to limit air pollution after the city declared a red alert for the first time.

Half the city's vehicles have been banned from the roads.

2. Vocabulary - Học từ vựng

severe restrictions (strict limits): những giới hạn nghiêm ngặt

declared (stated officially): tuyên bố (chính thức)

red alert (a warning that something dangerous will probably happen): báo động ở mức nguy hiểm, nghiêm trọng; báo động cấp cao nhất

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: