LOADING ...

Hồ sơ Panama: Liên hệ với Bình Nhưỡng

Hồ sơ Panama bị rò rỉ từ hãng luật Mossack Fonseca cho thấy có liên hệ với chính phủ Bắc Hàn liên quan tới chương trình hạt nhân.

Thời gian xuất bản 07/04/2016
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

Documents from the Panamanian legal firm at the heart of a huge data leak, Mossack Fonseca, show it has clients from Syria and North Korea who were blacklisted by US Treasury sanctions. They include companies linked to North Korea's nuclear weapons programme and a close relative of Syria's president.

2. Vocabulary - Học từ vựng

at the heart of (at the centre of): ở tâm điểm, ở ngay chính giữa một cái gì đó

leak (here: sharing of secret information with the public): rò rỉ, ở đây có nghĩa là tiết lộ thông tin bí mật cho công chúng

blacklisted (put on a blacklist: a list of people, countries, organisations etc who are not approved of and blocked from doing certain things): bị đưa vào danh sách đen, danh sách nười, nước hay tổ chức bị cấm làm một việc gì đó

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: