LOADING ...

Cảnh sát truy lùng kẻ khủng bố tại Pháp

Cảnh sát chống khủng bố bố ráp nhiều nơi khắp nước Pháp, truy tìm một trong số những kẻ thực hiện các vụ tấn công tự sát ở Paris.

Thời gian xuất bản 20/11/2015
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

Anti-terrorist police have carried out raids across France as the investigation into the Paris Islamist attacks continues.

One of the men being hunted is Salah Abdeslam, a brother of one of the suicide attackers.

The Prime Minister, Manuel Valls, has warned that there is a danger of more attacks in the coming days.

2. Vocabulary - Học từ vựng

raids (actions by police in which they enter a place suddenly to arrest people): các cuộc bố ráp, truy lùng, lục soát

hunted (chased; searched for (here) by police): bị truy tìm, săn đuổi (mà ở đây là bị cảnh sát truy lùng)

suicide attackers (people who attack other people or targets, knowing that the attack will result in their own death): những kẻ tấn công tự sát

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: