LOADING ...

Ai sẽ thắng cuộc bầu cử ở Miến Điện?

Đảng đối lập chính tại Miến Điện, đảng NLD, cho biết họ đã thắng tại một số khu vực sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật với 80% phiếu.

Thời gian xuất bản 12/11/2015
Biên tập bởi YeuTiengAnh.com. Nguồn BBC.

Hướng dẫn học bài

Bạn hãy nghe audio tại mục (1.), và học các từ vựng trong bài tại mục (2.).

Cố gắng nghe hiểu mà không xem bài khoá (transcript) để hoàn thành bài tập tại mục (3.).

1. Audio - Nghe audio bài học

Transcript - Bài khoá

The main opposition party in Myanmar, the National League for Democracy, says in some areas in Sunday's election, it won 80% of the vote.

Although only a few results have been officially announced, the party's leader, Aung San Suu Kyi, hinted at victory.

2. Vocabulary - Học từ vựng

main opposition party (second largest political party in a country): đảng đối lập chính

officially announced (formally stated by an authority): chính thức tuyên bố

hinted (said in an indirect way): ảm chỉ, gián tiếp nói, ý nói

3. Exercise - Làm bài tập

Chọn câu tóm tắm đúng của bài: