LOADING ...

Đoàn Nguyễn

Tham gia từ 20/08/2017

Hoạt động mới

Chris Holmes Chris Holmes thích bài hát What Becomes of The Broken Hearted vừa mới đây
Robert Farrar Robert Farrar thích bài hát We Are The Grapes Of Wrath 16/03/2018 lúc 09:13
Khánh Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Quốc thích lời dịch bài hát I Hate You I Love You 14/03/2018 lúc 20:22
Tình Phan Tình Phan thích lời dịch bài hát Do It Again 09/03/2018
Nghi Phan Nghi Phan thích bài hát Lead The Way 07/03/2018
Nghi Phan Nghi Phan thích bài hát The Roof 07/03/2018
Nghi Phan Nghi Phan thích bài hát My Saving Grace 07/03/2018
gianmiras gianmiras thích bài hát Larawan 02/03/2018
kone lass kone lass thích lời dịch bài hát Sad Story (Out of Luck) 26/02/2018
giancaballero giancaballero thích bài hát Uptown Girl 20/02/2018