LOADING ...

Minh Nhật

Tham gia từ 24/08/2015

Hoạt động mới

Jai Prakash Jai Prakash thích bài hát Boyfriend 25/03/2017 lúc 21:43
Chị Đại Chị Đại thích bài hát We Don't Talk Anymore 24/03/2017 lúc 23:51
Tấn Shino Tấn Shino thích lời dịch bài hát Gimme! Gimme! Gimme! 19/03/2017
Đào Mạnh Hải Đào Mạnh Hải thích bài hát We Don't Talk Anymore 03/12/2016
Phương Jathena Phương Jathena thích lời dịch bài hát 살아 봤으면 해 If I Were You 01/12/2016
Liên Hương Phạm Liên Hương Phạm thích lời dịch bài hát 살아 봤으면 해 If I Were You 01/12/2016
Minhh Thư Minhh Thư thích lời dịch bài hát 살아 봤으면 해 If I Were You 01/12/2016
Sam Trang Sam Trang thích lời dịch bài hát 살아 봤으면 해 If I Were You 01/12/2016
Dung Ốc Dung Ốc thích lời dịch bài hát 살아 봤으면 해 If I Were You 01/12/2016
Tep Riu Tep Riu thích lời dịch bài hát 살아 봤으면 해 If I Were You 01/12/2016