LOADING ...

Long Long

Tham gia từ 12/11/2015

Hoạt động mới

Phương Thu Phương Thu thích lời dịch bài hát I Will Show You hôm nay lúc 08:22
Kaori Sakai Kaori Sakai thích bài hát Seksi Seksi hôm qua lúc 18:54
Kaori Sakai Kaori Sakai thích bài hát halaga hôm qua lúc 18:52
Nhi Hí Nhi Hí thích bài hát Rather Be 20/09/2018 lúc 20:33
Shirley Benitez Shirley Benitez thích bài hát Mercy 19/09/2018 lúc 18:15
Shirley Benitez Shirley Benitez thích bài hát Tu Dolor 19/09/2018 lúc 18:13
Luis Fernando Evangelista Luis Fernando Evangelista thích bài hát Bad Girl 17/09/2018 lúc 13:48
Dave Zepeda Dave Zepeda thích bài hát Stay in Touch 17/09/2018 lúc 04:50
Đoàn Thuý Đoàn Thuý thích bài hát Reality 16/09/2018 lúc 17:14
Lê Thị Nghĩa Hà Lê Thị Nghĩa Hà thích bài hát Beautiful In White 08/09/2018