LOADING ...

Luyện nghe bài hát "You Got A Death Wish, Johnny Truant?"

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Wake the sun, so the can shine above what we define...
(Wait! Wait! Wait! Wait! Wait!)
Can you see, what you first saw in me?
Or are the words up in your teeth?
(Why!? Why!? Why!? Why!? Why!?)

Staring at your smile.
The one you that we are just dying to see.
Cut the words, forgetting everything, forever contradicting...

Videos

The Fall Of Troy - "You Got A Death Wish, Johnny Truant" + Lyrics
The Fall Of Troy - "You Got A Death Wish, Johnny Truant" + Lyrics
You Got A Death Wish, Johnny Truant?
You Got A Death Wish, Johnny Truant?
The Fall of Troy - You Got A Death Wish Johnny Truant Live @ Capitol Hill Block Party 7/30/2005
The Fall of Troy - You Got A Death Wish Johnny Truant Live @ Capitol Hill Block Party 7/30/2005
The Fall of Troy - You Got a Death Wish, Johnny Truant? (Live) [2013 Reunion Shows]
The Fall of Troy - You Got a Death Wish, Johnny Truant? (Live) [2013 Reunion Shows]
You Got a Death Wish, Johnny Truant? Chart Preview
You Got a Death Wish, Johnny Truant? Chart Preview
The Fall of Troy - You Got A Death Wish, Johnny Truant? - Guitar Cover (with tab)
The Fall of Troy - You Got A Death Wish, Johnny Truant? - Guitar Cover (with tab)
The Fall of Troy - You Got A Death Wish, Johnny Truant?
The Fall of Troy - You Got A Death Wish, Johnny Truant?
"You Got A Death Wish, Johnny Truant?"
"You Got A Death Wish, Johnny Truant?"
"You Got a Death Wish, Johnny Truant?" Guitar Cover
"You Got a Death Wish, Johnny Truant?" Guitar Cover
"You Got a Death Wish, Johnny Truant?" - The Fall of Troy (Vinyl Direct Transfer)
"You Got a Death Wish, Johnny Truant?" - The Fall of Troy (Vinyl Direct Transfer)
The Fall Of Troy - Doppelganger (Full Album)
The Fall Of Troy - Doppelganger (Full Album)
The Fall of Troy LIVE w/ Interview -  "You Got A Deathwish, Johnny Truant?"
The Fall of Troy LIVE w/ Interview - "You Got A Deathwish, Johnny Truant?"
[HD] Fall Of Troy - Live You Got A Death Wish Johnny Truant at Jerry's Pizza, USA 2005 [05/08]
[HD] Fall Of Troy - Live You Got A Death Wish Johnny Truant at Jerry's Pizza, USA 2005 [05/08]
The Fall of Troy - You Got A Death Wish Johnny Truant and FCPREMIX Live @ El Corazon 3/4/2005
The Fall of Troy - You Got A Death Wish Johnny Truant and FCPREMIX Live @ El Corazon 3/4/2005
The Fall of Troy - You Got  a Deathwish Johnny Truant?
The Fall of Troy - You Got a Deathwish Johnny Truant?
Fall of Troy at Toads 11 Sept 2017 Death Wish and FCPREMIX
Fall of Troy at Toads 11 Sept 2017 Death Wish and FCPREMIX
You Got A Death Wish, Johnny Truant? -The Fall of Troy(COVER)
You Got A Death Wish, Johnny Truant? -The Fall of Troy(COVER)
The Fall of Troy - You Got A Death Wish, Johnny Truant (Lyrics)
The Fall of Troy - You Got A Death Wish, Johnny Truant (Lyrics)
4) "You Got A Death Wish, Jonny Truant?" - The Fall of Troy
4) "You Got A Death Wish, Jonny Truant?" - The Fall of Troy
The Fall of Troy - "You Got a Death Wish, Johnny Truant?" (Acoustic/vocal cover)
The Fall of Troy - "You Got a Death Wish, Johnny Truant?" (Acoustic/vocal cover)