LOADING ...

Words Without Meaning

Song info

"Words Without Meaning" (1995) on the albums Brotherhood(1995), Brotherhood(1995).
Sáng tác bởi JACKSON, TARYLL.
Sản xuất bởi Lyrics © EMI Music Publishing.

"Words Without Meaning" Videos

3T - Words Without Meaning
3T - Words Without Meaning
Words Without Meaning
Words Without Meaning
3T - Words Without Meaning
3T - Words Without Meaning
3T ༺★༻ Words Without Meaning
3T ༺★༻ Words Without Meaning
3T / Words Without Meaning / La Cigale, Paris / 2018-09-01
3T / Words Without Meaning / La Cigale, Paris / 2018-09-01
3T-Word Without Meaning
3T-Word Without Meaning
3t - Words without meaning
3t - Words without meaning
3T @ La Cigale, sept 2018 - Words Without Meaning
3T @ La Cigale, sept 2018 - Words Without Meaning
3T - Croire En Ces Mots (The French Version Of "Words Without Meaning") [Unrealesed Audio LQ]
3T - Croire En Ces Mots (The French Version Of "Words Without Meaning") [Unrealesed Audio LQ]
3T - Words Without Meaning
3T - Words Without Meaning
3T - Words Without Meaning (Live, Paris - La Cigale - 1 Sept. 2018)
3T - Words Without Meaning (Live, Paris - La Cigale - 1 Sept. 2018)
3T LIVE @ La Cigale PARIS - Words Without Meaning
3T LIVE @ La Cigale PARIS - Words Without Meaning
3T - Brotherhood - 11 Words Without Meanings
3T - Brotherhood - 11 Words Without Meanings
3T LIVE @ La Cigale PARIS - Words Without Meaning (Outro)
3T LIVE @ La Cigale PARIS - Words Without Meaning (Outro)
3T - I Need You (Official Video)
3T - I Need You (Official Video)
3T - Brotherhood
3T - Brotherhood
3T - They Say
3T - They Say
3t
3t
3T
3T
3T
3T

Lyrics

You told me you loved me
You told me you cared
You told me you needed me
But I guess those were words
Without meaning

You said I could trust in you
You said all was fine
You said that you spoke the truth
But I guess those were words
Without meaning

You told me you loved me
You told me you cared
You said, "Boy please
Don't worry about a thing"

You said together we'd be
For the rest of our lives
You said that you hoped and dreamed
But I guess those were words
Without meaning

I thought that you loved me
I thought that you cared
You lied straight to my eyes
And now I
Realize your words have no meaning

Can't believe you told me
Words without meaning


Recent comments


Quang Hoang

arch2812 mới dịch lần đầu vậy là ok rùi đó!

Pjnky Giang

bài này hok có từ mới và khó, thích nghe giai điệu thôi

bạn nào muốn lấy điểm thì ra tay nhé

Mai Trang Duong

đây là lần đầu tớ dịch bài, có chỗ nào sai sót hay dịch dở thì mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến giúp tớ :D

Albums has song "Words Without Meaning"