LOADING ...

Luyện nghe bài hát Why Does It Rain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

1
Summertime has come and
I had you by my side
The autumn wind was strong
I grabbed your arm, held you


Now the air is getting at night
And you say you have to
On the report there is
No in white
But it's you and the snow that I


Why it rain on Christmas?
I'm wishing for some snow
Why can't you stay, if you'll me?
Do you have to go?

I know Santa Claus is coming
He will give me
But all I need is you and the

Why does it on Christmas?
I don't

2
Everyone is fun
But I just realize
How can life go on and on
Without you here by my


I just to feel snowflakes
down on my skin
Build a on Christmas
Let the winter

We'll be walking
'Cross the ice on the
If it last forever
Give me one day
If it can't last
me only one day
If it last forever
Give me one day


I know Santa Claus is coming
He will give me
But all I need is you and the

Why does it rain on
on Christmas
Why does it
I don't

Videos

Why Does It Rain - Sarah Connor
Why Does It Rain - Sarah Connor
Sarah Connor - Why Does It Rain Live @ The Christmas Show
Sarah Connor - Why Does It Rain Live @ The Christmas Show
Sarah Connor Why Does It Rain
Sarah Connor Why Does It Rain
sarah connor - why does it rain [lübeck] - christmas tour 2012
sarah connor - why does it rain [lübeck] - christmas tour 2012
Sarah Connor - Why Does It Rain?
Sarah Connor - Why Does It Rain?
Why Does It Rain - Sarah Connor
Why Does It Rain - Sarah Connor
Why Does It Rain (Inspired By "Schneeflöckchen, Weißröckchen")
Why Does It Rain (Inspired By "Schneeflöckchen, Weißröckchen")
TSCC -  Move - Lena Headey as Sarah Connor (in HD)
TSCC - Move - Lena Headey as Sarah Connor (in HD)
SARAH CONNOR - Why Does It Rain live Stadthalle Chemnitz 14.12.13
SARAH CONNOR - Why Does It Rain live Stadthalle Chemnitz 14.12.13
SARAH CONNOR - Why Does It Rain live in Bremen 12.12.12
SARAH CONNOR - Why Does It Rain live in Bremen 12.12.12
Sarah Connor - Why Does It Rain On Christmas
Sarah Connor - Why Does It Rain On Christmas
Sarah Connor - Why Does It Rain? (Live @ Lichtblicke On Tour Duisburg)
Sarah Connor - Why Does It Rain? (Live @ Lichtblicke On Tour Duisburg)
Sarah Connor - Son Of Preacher Man
Sarah Connor - Son Of Preacher Man
Sarah Connor- Why Does It Rain live Berlin 11.12.14
Sarah Connor- Why Does It Rain live Berlin 11.12.14
Sarah Connor- Why does it rain- Christmas in my heart Tour- Rostock
Sarah Connor- Why does it rain- Christmas in my heart Tour- Rostock
Sarah Connor -Runaway
Sarah Connor -Runaway
Sarah Connor "Why Does It Rain On Christmas?" Glocke Bremen 20.12.10
Sarah Connor "Why Does It Rain On Christmas?" Glocke Bremen 20.12.10
Sarah Connor - You Are My Desire (FLAC Source - Original Version)
Sarah Connor - You Are My Desire (FLAC Source - Original Version)
Sarah Connor Come Together
Sarah Connor Come Together
Sarah Connor Be Thankful
Sarah Connor Be Thankful