LOADING ...

Luyện nghe bài hát When The Night Comes Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Jimmy got lost in a phase
You see the got crossed at a young and tender age
He out of school and with the new crowd he'd meet
He left his broken home for a new life out on the

See the young laugh
They're gettin' high on a run
got it all figured out
They don't need no from anyone, no, no

Jimmy never knew love in his heart
No feelings
Somehow he knew never be a part
So with his pain

the night comes down
Out there on the streets, so sad, sad stories
the night comes down
They're runnin' out of hope in this of glory
runnin' in the night
When the night comes

See the young boy cry, he's out, all alone
And the hurt inside, he's face it all on his own
And the church bells ring and the is praised
But they ain't got time for on their holy, holy days

Jimmy felt real love in his heart
No remain
Somehow he he'd never be a part
So alone his pain

When the comes down
Out there on the streets, so sad, sad stories
When the night down
They're runnin' out of hope in land of glory
Just runnin' in the
When the night down

Oh, a cold hearted town
Nothin' but a battleground, yeah

And they're runnin' out of hope in land of glory
the night comes down
When the night comes
On battleground, yeah
So many, so sad, sad stories
Oh, you can see it night
When the night comes

See the boy cry

Videos

Foreigner - When The Night Comes Down (Unusual Heat) 1991
Foreigner - When The Night Comes Down (Unusual Heat) 1991
When The Night Comes Down
When The Night Comes Down
Foreigner---When the Night Comes Down
Foreigner---When the Night Comes Down
Foreigner "When It Comes To Love" (official video) from CAN'T SLOW DOWN
Foreigner "When It Comes To Love" (official video) from CAN'T SLOW DOWN
Foreigner - Down On Love
Foreigner - Down On Love
Foreigner - Unusual Heat (Full Album)
Foreigner - Unusual Heat (Full Album)
Foreigner - A night to remember
Foreigner - A night to remember
Foreigner  --  When It Comes To Love Live Video HQ
Foreigner -- When It Comes To Love Live Video HQ
Top Tracks - Foreigner
Top Tracks - Foreigner
Foreigner "That Was Yesterday" (live) from CAN´T SLOW DOWN bonus DVD
Foreigner "That Was Yesterday" (live) from CAN´T SLOW DOWN bonus DVD
Foreigner - Angel Tonight
Foreigner - Angel Tonight
Foreigner - A Love in Vain
Foreigner - A Love in Vain
Foreigner Can't Slow Down Youtube version.wmv
Foreigner Can't Slow Down Youtube version.wmv
Music videos
Music videos
FOREIGNER "Waiting For A Girl Like You" Live from "Foreigner Live In Chicago"
FOREIGNER "Waiting For A Girl Like You" Live from "Foreigner Live In Chicago"
All Tracks - Foreigner
All Tracks - Foreigner
Face to Face - Foreigner
Face to Face - Foreigner
EVERY Foreigner Song
EVERY Foreigner Song
Foreigner - Foreigner Greatest Hits 2017 - Best Songs of Foreigner Full Album 2017
Foreigner - Foreigner Greatest Hits 2017 - Best Songs of Foreigner Full Album 2017
Foreigner - A night to remember
Foreigner - A night to remember