LOADING ...

Luyện nghe bài hát When The Night Comes Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Jimmy got in a schoolboy phase
You see the lines got at a young and tender age
He dropped out of and with the new crowd he'd meet
He left his broken for a new life out on the street

See the young boys
gettin' high on a midnight run
They've got it all out
don't need no help from anyone, no, no

Jimmy never real love in his heart
No feelings
Somehow he he'd never be a part
So alone with his

When the night down
Out there on the streets, so many sad, sad
When the night comes
They're runnin' out of hope in this of glory
They're in the night
the night comes down

See the young boy cry, he's out, all alone
And the inside, he's gotta face it all on his own
And the church bells and the Lord is praised
But they got time for Jimmy on their holy, holy days

Jimmy never felt love in his heart
No remain
he knew he'd never be a part
So alone with his

When the night down
Out on the streets, so many sad, sad stories
When the night down
They're runnin' out of hope in this of glory
Just runnin' in the
When the night comes

Oh, it's a cold town
Nothin' but a battleground, yeah

And runnin' out of hope in this land of glory
When the comes down
When the night down
On battleground, yeah
So many, so sad, sad stories
Oh, you can see it night
When the comes down

See the boy cry

Videos

Foreigner - When The Night Comes Down (Unusual Heat) 1991
Foreigner - When The Night Comes Down (Unusual Heat) 1991
When The Night Comes Down
When The Night Comes Down
When the night comes down
When the night comes down
Foreigner "When It Comes To Love" (official video) from CAN'T SLOW DOWN
Foreigner "When It Comes To Love" (official video) from CAN'T SLOW DOWN
When The Night Comes Down
When The Night Comes Down
FOREIGNER "Waiting For A Girl Like You" Live from "Foreigner Live In Chicago"
FOREIGNER "Waiting For A Girl Like You" Live from "Foreigner Live In Chicago"
The Elektrics - When The Night Comes Down
The Elektrics - When The Night Comes Down
FOREIGNER "Urgent" Live HD (official) LIVE IN CHICAGO
FOREIGNER "Urgent" Live HD (official) LIVE IN CHICAGO
BLACK STAR RIDERS - When The Night Comes In (OFFICIAL LYRIC VIDEO)
BLACK STAR RIDERS - When The Night Comes In (OFFICIAL LYRIC VIDEO)
Foreigner - A night to remember
Foreigner - A night to remember
Foreigner - As Long As I Live
Foreigner - As Long As I Live
All Foreigner Songs (Highest Quality)
All Foreigner Songs (Highest Quality)
Elegacy - When The Night Comes Down
Elegacy - When The Night Comes Down
journey -when the lights go down in the city
journey -when the lights go down in the city
The Silencers   When The Night Comes Down
The Silencers When The Night Comes Down
Foreigner - Down On Love
Foreigner - Down On Love
Judas Priest Night Comes Down Guitar Cover With Tablature
Judas Priest Night Comes Down Guitar Cover With Tablature
Foreigner - Cold As Ice (Official Lyric Video)
Foreigner - Cold As Ice (Official Lyric Video)
Kiss the Blade- The Night Comes Down
Kiss the Blade- The Night Comes Down
Music videos
Music videos