LOADING ...

Luyện nghe bài hát When The Night Comes Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Jimmy got in a schoolboy phase
You see the lines got crossed at a young and age
He out of school and with the new crowd he'd meet
He left his broken home for a new life out on the

See the young laugh
They're gettin' on a midnight run
got it all figured out
They need no help from anyone, no, no

Jimmy never knew love in his heart
No remain
he knew he'd never be a part
So alone with his

When the comes down
Out there on the streets, so sad, sad stories
When the comes down
They're out of hope in this land of glory
runnin' in the night
When the comes down

See the boy cry, he's cryin' out, all alone
And the hurt inside, gotta face it all on his own
And the church bells ring and the is praised
But they ain't got time for Jimmy on their holy, days

Jimmy never felt real love in his
No feelings
Somehow he he'd never be a part
So with his pain

When the night down
Out there on the streets, so many sad, sad
When the night down
They're runnin' out of hope in this of glory
Just runnin' in the
When the night down

Oh, it's a cold town
Nothin' but a battleground, yeah

And they're runnin' out of in this land of glory
When the night comes
When the comes down
On battleground, yeah
So many, so sad, sad stories
Oh, you can see it every
the night comes down

See the boy cry

Videos

Foreigner - When The Night Comes Down (Unusual Heat) 1991
Foreigner - When The Night Comes Down (Unusual Heat) 1991
When The Night Comes Down
When The Night Comes Down
Foreigner---When the Night Comes Down
Foreigner---When the Night Comes Down
Foreigner - Down On Love
Foreigner - Down On Love
Foreigner - Unusual Heat (Full Album)
Foreigner - Unusual Heat (Full Album)
Down On Love - Foreigner
Down On Love - Foreigner
Foreigner - When It Comes To Love HD (Live)
Foreigner - When It Comes To Love HD (Live)
EVERY Foreigner Song
EVERY Foreigner Song
Toto - Africa (Video)
Toto - Africa (Video)
♫ Foreigner ~ As Long As I Live ♫
♫ Foreigner ~ As Long As I Live ♫
Foreigner - A night to remember
Foreigner - A night to remember
Face to Face - Foreigner
Face to Face - Foreigner
Foreigner - Real World
Foreigner - Real World
Foreigner Can't Slow Down Youtube version.wmv
Foreigner Can't Slow Down Youtube version.wmv
FOREIGNER "Waiting For A Girl Like You" Live from "Foreigner Live In Chicago"
FOREIGNER "Waiting For A Girl Like You" Live from "Foreigner Live In Chicago"
Foreigner Safe in my heart
Foreigner Safe in my heart
Can't Slow Down Lyrics-Foreigner
Can't Slow Down Lyrics-Foreigner
Foreigner
Foreigner
Foreigner - Foreigner Greatest Hits 2017 - Best Songs of Foreigner Full Album 2017
Foreigner - Foreigner Greatest Hits 2017 - Best Songs of Foreigner Full Album 2017
Ready-Foreigner
Ready-Foreigner