LOADING ...

Luyện nghe bài hát When The Night Comes Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Jimmy got in a schoolboy phase
You see the got crossed at a young and tender age
He out of school and with the new crowd he'd meet
He his broken home for a new life out on the street

See the young laugh
They're gettin' on a midnight run
got it all figured out
They need no help from anyone, no, no

Jimmy knew real love in his heart
No feelings
Somehow he knew he'd never be a
So with his pain

the night comes down
Out on the streets, so many sad, sad stories
When the comes down
runnin' out of hope in this land of glory
They're in the night
the night comes down

See the young boy cry, he's out, all alone
And the inside, he's gotta face it all on his own
And the church bells and the Lord is praised
But they ain't got for Jimmy on their holy, holy days

Jimmy never felt real love in his
No remain
Somehow he knew he'd be a part
So alone his pain

When the comes down
Out there on the streets, so many sad, sad
the night comes down
They're runnin' out of hope in this land of
Just runnin' in the
the night comes down

Oh, a cold hearted town
but a battleground, yeah yeah

And they're runnin' out of hope in this of glory
the night comes down
When the night down
On this battleground,
So many, so sad, sad stories
Oh, you can see it every
When the night comes

See the boy cry

Videos

When The Night Comes Down
When The Night Comes Down
Foreigner---When the Night Comes Down
Foreigner---When the Night Comes Down
Foreigner - When The Night Comes Down [Unusual Heat] 1991
Foreigner - When The Night Comes Down [Unusual Heat] 1991
Down On Love - Foreigner
Down On Love - Foreigner
Foreigner - Down On Love
Foreigner - Down On Love
Foreigner - All Love in Vain
Foreigner - All Love in Vain
FOREIGNER "Waiting For A Girl Like You" Live from "Foreigner Live In Chicago"
FOREIGNER "Waiting For A Girl Like You" Live from "Foreigner Live In Chicago"
Foreigner - When It Comes To Love HD (Live)
Foreigner - When It Comes To Love HD (Live)
Foreigner - Unusual Heat (Full Album)
Foreigner - Unusual Heat (Full Album)
Exile - kiss you all over
Exile - kiss you all over
Foreigner - Rain
Foreigner - Rain
Foreigner Can't Slow Down Youtube version.wmv
Foreigner Can't Slow Down Youtube version.wmv
YoungBoy Never Broke Again - Through The Storm (Official Video)
YoungBoy Never Broke Again - Through The Storm (Official Video)
Judas Priest - Night Comes Down lyrics
Judas Priest - Night Comes Down lyrics
Can't Slow Down Lyrics-Foreigner
Can't Slow Down Lyrics-Foreigner
Europe - The Final Countdown (Official Video)
Europe - The Final Countdown (Official Video)
ALL Foreigner Songs
ALL Foreigner Songs
Foreigner
Foreigner
Foreigner  -  Angel Tonight
Foreigner - Angel Tonight
Top Tracks - Foreigner
Top Tracks - Foreigner