LOADING ...

Luyện nghe bài hát Warm Fuzzy Feeling

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I got a warm fuzzy when I saw you on TV
You wearing a piece of me
And it breaks my heart to look and see the unimpressed
Who can't the emperor is dressed

Turn on my TV, I wanna check some
If you got no video, well then don't wanna know
But with you out there to light the way I can wear a as I survey
Their faces in the dark for you to hit one out of the park

We every tiny little detail
And every we read we'll take to heart
You never understand until you realize
There are no lies you see that look in their eyes

What are we gonna use to the empty space?
When you see her in the crowd you make your mama proud?
She can turn and see the faces looking at her son
Climbing his way up to number one, scratching his way up to one

Videos

Fastball - Warm Fuzzy Feeling
Fastball - Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Baby Scream - Warm Fuzzy Feeling (Fastball cover)
Baby Scream - Warm Fuzzy Feeling (Fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Fastball - Full Set - Live from the 2015 Pleasantville Music Festival
Fastball - Full Set - Live from the 2015 Pleasantville Music Festival
Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Fastball Fire Escape
Fastball Fire Escape
Warm Fuzzy Feeling Cover
Warm Fuzzy Feeling Cover
Fastball - Out Of My Head
Fastball - Out Of My Head
Fastball - Morning Star
Fastball - Morning Star
Fastball - Vampires
Fastball - Vampires
Fastball - Warm Fuzzy Feeling | UTV
Fastball - Warm Fuzzy Feeling | UTV
Warm Fuzzy Feeling.AVI
Warm Fuzzy Feeling.AVI
Fastball - Goodbye
Fastball - Goodbye
Moshe - Warm Fuzzy Feeling
Moshe - Warm Fuzzy Feeling
Fastball - Fire Escape
Fastball - Fire Escape
Fastball This Guys In Love With You
Fastball This Guys In Love With You
Fire Escape
Fire Escape
Falling upstairs - Fastball
Falling upstairs - Fastball