LOADING ...

Luyện nghe bài hát Warm Fuzzy Feeling

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I got a fuzzy feeling when I saw you on TV
You were wearing a of me
And it breaks my to look around and see the unimpressed
Who can't the emperor is dressed

Turn on my TV, I check some action
If you got no video, well folks don't wanna know
But you out there to light the way I can wear a smile as I survey
Their faces in the dark for you to hit one out of the park

We every tiny little detail
And every word we read take to heart
You really understand until you realize
are no lies when you see that look in their eyes

What are we gonna use to fill the space?
When you see her in the crowd will you make your mama
She can turn around and see the looking at her son
Climbing his way up to one, scratching his way up to number one

Videos

Fastball - Warm Fuzzy Feeling
Fastball - Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Baby Scream - Warm Fuzzy Feeling (Fastball cover)
Baby Scream - Warm Fuzzy Feeling (Fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Fastball - Warm Fuzzy Feeling | UTV
Fastball - Warm Fuzzy Feeling | UTV
Fastball  - Better Than It Was
Fastball - Better Than It Was
Fastball - Better Than It Was
Fastball - Better Than It Was
Warm Fuzzy Feeling Cover
Warm Fuzzy Feeling Cover
Fastball - Sooner Or Later
Fastball - Sooner Or Later
Fastball - Out Of My Head
Fastball - Out Of My Head
Fastball - Warm Fuzzy Feeling Lyrics
Fastball - Warm Fuzzy Feeling Lyrics
Warm Fuzzy Feeling.AVI
Warm Fuzzy Feeling.AVI
Fastball - Full Set - Live from the 2015 Pleasantville Music Festival
Fastball - Full Set - Live from the 2015 Pleasantville Music Festival
Moshe - Warm Fuzzy Feeling
Moshe - Warm Fuzzy Feeling
Fastball Fire Escape
Fastball Fire Escape
Fastball - Best Friend
Fastball - Best Friend
Dreams Of The Fallen-Warm Fuzzy Feeling(of being stabbed...
Dreams Of The Fallen-Warm Fuzzy Feeling(of being stabbed...
All Tracks - Fastball
All Tracks - Fastball