LOADING ...

Luyện nghe bài hát Warm Fuzzy Feeling

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I got a fuzzy feeling when I saw you on TV
You wearing a piece of me
And it breaks my heart to around and see the unimpressed
Who can't believe the emperor is

Turn on my TV, I wanna some action
If you got no video, well folks don't wanna know
But with you out there to light the way I can wear a as I survey
Their faces in the waiting for you to hit one out of the park

We notice every tiny detail
And word we read we'll take to heart
You never understand until you realize
There are no lies when you see look in their eyes

What are we gonna use to the empty space?
When you see her in the crowd will you make your proud?
She can around and see the faces looking at her son
his way up to number one, scratching his way up to number one

Videos

Fastball - Warm Fuzzy Feeling
Fastball - Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Baby Scream - Warm Fuzzy Feeling (Fastball cover)
Baby Scream - Warm Fuzzy Feeling (Fastball cover)
Fastball - Full Set - Live from the 2015 Pleasantville Music Festival
Fastball - Full Set - Live from the 2015 Pleasantville Music Festival
Fastball - Warm Fuzzy Feeling | UTV
Fastball - Warm Fuzzy Feeling | UTV
Fastball - Rampart Street
Fastball - Rampart Street
Fastball - Are you Ready for the Fallout?.wmv
Fastball - Are you Ready for the Fallout?.wmv
Fastball - Sooner Or Later
Fastball - Sooner Or Later
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Fastball - I Will Never Let You Down
Fastball - I Will Never Let You Down
Best of Fastball
Best of Fastball
Falling upstairs - Fastball
Falling upstairs - Fastball
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Fastball - Warm Fuzzy Feeling Lyrics
Fastball - Warm Fuzzy Feeling Lyrics
Warm Fuzzy Feeling Cover
Warm Fuzzy Feeling Cover
Warm Fuzzy Feeling.AVI
Warm Fuzzy Feeling.AVI
Fastball - Morning Star
Fastball - Morning Star
Fastball  - Better Than It Was
Fastball - Better Than It Was
Dreams Of The Fallen-Warm Fuzzy Feeling(of being stabbed...
Dreams Of The Fallen-Warm Fuzzy Feeling(of being stabbed...
All The Pain Money Can Buy (1998)
All The Pain Money Can Buy (1998)