LOADING ...

Luyện nghe bài hát Warm Fuzzy Feeling

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I got a warm fuzzy when I saw you on TV
You were wearing a of me
And it my heart to look around and see the unimpressed
Who believe the emperor is dressed

on my TV, I wanna check some action
If you got no video, well then don't wanna know
But with you out there to the way I can wear a smile as I survey
Their faces in the dark waiting for you to hit one out of the

We notice every tiny detail
And every word we read we'll to heart
You really understand until you realize
There are no lies when you see that look in eyes

What are we gonna use to fill the space?
When you see her in the crowd will you make mama proud?
She can turn around and see the faces at her son
Climbing his way up to one, scratching his way up to number one

Videos

Fastball - Warm Fuzzy Feeling
Fastball - Warm Fuzzy Feeling
Baby Scream - Warm Fuzzy Feeling (Fastball cover)
Baby Scream - Warm Fuzzy Feeling (Fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling.AVI
Warm Fuzzy Feeling.AVI
Fastball - Warm Fuzzy Feeling | UTV
Fastball - Warm Fuzzy Feeling | UTV
Fastball  - Better Than It Was
Fastball - Better Than It Was
Warm Fuzzy Feeling
Warm Fuzzy Feeling
Fastball - Out Of My Head
Fastball - Out Of My Head
Fastball - Better Than It Was
Fastball - Better Than It Was
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling (fastball cover)
Warm Fuzzy Feeling Cover
Warm Fuzzy Feeling Cover
Fastball   Warm Fuzzy Feeling  Cover
Fastball Warm Fuzzy Feeling Cover
All The Pain Money Can Buy (1998)
All The Pain Money Can Buy (1998)
fastball playlist
fastball playlist
Moshe - Warm Fuzzy Feeling
Moshe - Warm Fuzzy Feeling
Fastball - Full Set - Live from the 2015 Pleasantville Music Festival
Fastball - Full Set - Live from the 2015 Pleasantville Music Festival
Warm Fuzzy Feeling (feat. JamesPHoney & Bleubird)
Warm Fuzzy Feeling (feat. JamesPHoney & Bleubird)
All The Pain Money Can Buy 1998
All The Pain Money Can Buy 1998
Jessica Simpson And Fastball
Jessica Simpson And Fastball
Fastball
Fastball