LOADING ...

Luyện nghe bài hát Wait

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Wait till the snow down on the doorstep
till the branches make cracks on the sky
Wind at window, screams while you sleepy
You live near fire as the winter blows by

till the sidewalk shivers the beggars
Robbed in their they try to hang on
Light from the street seems to shine better
After the autumn has been and gone

God help the lost and lonely, God the poor
Cold days and ice only
Hard for sure, hard times for sure

till the winter makes it all brittle
Colors all fade and the seems to die
Black chimneys coughing, are hiding
No one can find them, useless to try

Wait till the freezes up solid
Way up the line and the boats are all
Gray and the gambler tries to make sense,
Far from his home and he's on his luck

God the lost and lonely, God help the poor
days and ice nights only
Hard times for sure, hard times for

Dancers and snow queens, handsome and
Skate on the lake and fall in love
Silver skates gliding, faces all
Smooth and warm fingers and thumbs and their

God help the and lonely, God help the poor
Cold and ice nights only
Hard times for sure, hard for sure

Videos

Wait
Wait
Steve Forbert - Waiting On a Train
Steve Forbert - Waiting On a Train
Wait
Wait
Wait A Little Longer
Wait A Little Longer
Sadly Sorta Like A Soap Opera - Steve Forbert
Sadly Sorta Like A Soap Opera - Steve Forbert
Steve Forbert-If you're waiting on me
Steve Forbert-If you're waiting on me
January - Steve Forbert
January - Steve Forbert
Steve Forbert Duo "Waiting On A Train" @ Eddie Owen Presents
Steve Forbert Duo "Waiting On A Train" @ Eddie Owen Presents
January 23-30, 1978
January 23-30, 1978
Weed Cutts-Cover of Steve Forbert's - If You're Waiting On Me
Weed Cutts-Cover of Steve Forbert's - If You're Waiting On Me
Waiting On A Train
Waiting On A Train
Steve Forbert-Moon Man(I'M Waiting on You)
Steve Forbert-Moon Man(I'M Waiting on You)
All Tracks - Steve Forbert
All Tracks - Steve Forbert
Steve Forbert - Song for Katrina  (Little Stevie Orbit)
Steve Forbert - Song for Katrina (Little Stevie Orbit)
Steve Forbert - "It Isn't Gonna Be That Way"
Steve Forbert - "It Isn't Gonna Be That Way"
You Cannot Win If You Do Not Play
You Cannot Win If You Do Not Play
Steve Forbert-Middle Age
Steve Forbert-Middle Age
steve forbert.....sadly sorta  like a soap opera..
steve forbert.....sadly sorta like a soap opera..
Steve Forbert '18 Boulton Center Mini Movie
Steve Forbert '18 Boulton Center Mini Movie
House of Cards by Steve Forbert
House of Cards by Steve Forbert