LOADING ...

Luyện nghe bài hát Un Millon de Au00f1os Luz

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

No
No vuelvas sin
No
Estaré a un de años luz

Y cuando el enmudece
Y las promesas
Nos revolcamos en el por donde nadie pasa
Del fuego el diluvio
La vuelve a partir
Y mi son las cenizas de una noche larga

No
No sin razón
No
Yo estaré a un de anos luz de casa

De las historias
Ya no me aturde
Ella mi perversión en una noche larga
Y noche es larga

No
No vuelvas sin
No
Estaré a un millón de luz de casa