LOADING ...

Luyện nghe bài hát Un Millon de Au00f1os Luz

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

No
No sin razón
No
Estaré a un millón de luz

Y el mundo enmudece
Y las engañan
Nos en el jardín por donde nadie pasa
Del fuego vino el
La vuelve a partir
Y mi son las cenizas de una noche larga

No
No sin razón
No
Yo estaré a un millón de luz de casa

De las pasadas
Ya no me aturde
Ella conoce mi perversión en una noche
Y esta es larga

No
No vuelvas sin
No
Estaré a un millón de luz de casa