LOADING ...

Tutti Frutti

Song info

"Tutti Frutti" (2006) on the album Blue Jeans a Swingings(1964).
Sáng tác bởi Richard W. Penniman;Joe Lubin;Dorothy La Bostrie.
Sản xuất bởi CHAPPELL & CO..

"Tutti Frutti" Videos

Swinging Blue Jeans - Tutti Frutti - Deutsch
Swinging Blue Jeans - Tutti Frutti - Deutsch
The Swinging Blue Jeans - Tutti Frutti 'Vinyl'
The Swinging Blue Jeans - Tutti Frutti 'Vinyl'
Tutti Frutti - The Swinging Blue Jeans (1965)
Tutti Frutti - The Swinging Blue Jeans (1965)
The Swinging Blue Jeans-Tutti Frutti
The Swinging Blue Jeans-Tutti Frutti
The Swinging Blue Jeans ‎– Tutti Frutti (1964)
The Swinging Blue Jeans ‎– Tutti Frutti (1964)
Tutti Frutti (German)  - The Swinging Blue Jeans
Tutti Frutti (German) - The Swinging Blue Jeans
Swinging Blue Jeans - Tutti Frutti - Live HQ Audio
Swinging Blue Jeans - Tutti Frutti - Live HQ Audio
Tutti Frutti (Mono)
Tutti Frutti (Mono)
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Tutti Frutti - The Swinging Blue Jeans (Deutsch)
Tutti Frutti - The Swinging Blue Jeans (Deutsch)
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Swinging Blue Jeans - BLACK & WHITE
Swinging Blue Jeans - BLACK & WHITE
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Tutti Frutti
Swinging Blue Jeans A' Swinging
Swinging Blue Jeans A' Swinging
Lawdy Miss Clawdy. The Swinging Blue Jeans
Lawdy Miss Clawdy. The Swinging Blue Jeans
THE SWINGING BLUE JEANS - LONG TALL SALLY
THE SWINGING BLUE JEANS - LONG TALL SALLY
THE SWINGING BLUE JEANS - "NOW THE SUMMER'S GONE"
THE SWINGING BLUE JEANS - "NOW THE SUMMER'S GONE"
Top Tracks - The Swinging Blue Jeans
Top Tracks - The Swinging Blue Jeans
Swinging blue jeans, it's no good
Swinging blue jeans, it's no good

Lyrics

Wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom
Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy
Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy
Tutti frutti, oh Rudy
Wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom

I got a gal named Sue, she knows just what to do
I got a gal named Sue, she knows just what to do
She rock it to the east, she rock it to the west
She's the gal I love best

Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy
Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy
Tutti frutti, oh Rudy
Wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom

I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy
I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy
She knows how to love me, yes, indeed
Boy, you don't
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 11 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Tutti Frutti"