LOADING ...

Trusting Old Soul

Song info

"Trusting Old Soul" (2006)
Sáng tác bởi STEVE FORBERT.
Sản xuất bởi Lyrics © DEMI MUSIC CORP. D/B/A LICHELLE MUSIC COMPANY.

"Trusting Old Soul" Videos

Trusting Old Soul
Trusting Old Soul
Something's Got A Hold On Me
Something's Got A Hold On Me
Now You Come Back
Now You Come Back
Steve Forbert Collected Albums
Steve Forbert Collected Albums
Breaking Through
Breaking Through
It Doesn't Matter Much
It Doesn't Matter Much
The American In Me
The American In Me
Now You Come Back
Now You Come Back
Poor Boy (Bonus Track)
Poor Boy (Bonus Track)
Late Winter Song
Late Winter Song
80's (5)
80's (5)
music 11
music 11
Kentucky Confidential
Kentucky Confidential
Jim Henson
Jim Henson

Lyrics

I'm a trusting old soul, babe,
And I guess I'll never change
I'm a trusting old soul
And I guess that I'm never gonna change
I've done it all the hard way
And I dug it, too
I'm just that strange

I'm a trusting old soul, babe,
And I guess I'll always be
I'm a trusting old soul
And I guess that I'll always be
I drive down by the poorhouse
And ev'rybody looks like me

I'm a trusting old soul, babe,
And I guess I'll never learn
I'm a trusting old soul
And I guess that I'll never learn
I walk out in my swimsu
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 17 minutes 16 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Trusting Old Soul"

Singles

Singles

  63 songs