LOADING ...

Thy Word Is Truth

Song info

"Thy Word Is Truth" (2013)

"Thy Word Is Truth" Videos

Thy Word is Truth - John Winskell, featuring Cassandra Haws
Thy Word is Truth - John Winskell, featuring Cassandra Haws
Last Dance of the Season - Dere Ruth
Last Dance of the Season - Dere Ruth
See You Saturday - Dere Ruth
See You Saturday - Dere Ruth

Lyrics

Thy Word Is Truth
(c) 2005 John R. Winskell

Your Word, oh, my LORD endures forever,
Thy Word is truth.
Your scripture my LORD cannot be broken,
Thy Word is truth.
Your Word, oh, my LORD is tested and true,
Thy Word is truth.
Your Word, oh, my LORD is settled in heaven,
Thy Word is truth.

CHORUS:
Heaven and earth
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 56 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Thy Word Is Truth"