LOADING ...

Thoughts Of A Soldier

Song info

"Thoughts Of A Soldier" (2007) on the album Navigator(2005).

"Thoughts Of A Soldier" Videos

Funker Vogt - Thoughts Of A Soldier
Funker Vogt - Thoughts Of A Soldier
Funker Vogt - Child Soldier
Funker Vogt - Child Soldier
Child Soldier
Child Soldier
All Tracks - Funker Vogt
All Tracks - Funker Vogt
Top Tracks - Funker Vogt
Top Tracks - Funker Vogt
FUNKER VOGT - Child Soldier [Live Clip] HQ
FUNKER VOGT - Child Soldier [Live Clip] HQ
Funker Vogt - Starfighters
Funker Vogt - Starfighters
Best of Funker Vogt
Best of Funker Vogt
Funker Vogt-Cold War
Funker Vogt-Cold War
Funker Vogt This World
Funker Vogt This World
Funker Vogt - Body Count
Funker Vogt - Body Count
Funker Vogt - Tragic Hero
Funker Vogt - Tragic Hero
Funker Vogt - Red Queen
Funker Vogt - Red Queen
Funker Vogt
Funker Vogt
Funker Vogt-Alone
Funker Vogt-Alone
Funker V O G T
Funker V O G T
Funker Vogt - Vision
Funker Vogt - Vision
Funker Vogt - Traumatic Event
Funker Vogt - Traumatic Event
funker vogt
funker vogt
Child Soldier
Child Soldier

Lyrics

It never was and never will be
The sun setting beyond horizons
It always was and ever will be
The earth which keeps on turning

The world moved on and left me here
The world moved on and left me here
The world moved on and left me here
The world moved
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 58 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Thoughts Of A Soldier"

Singles

Singles

  70 songs