LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Usual Time

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's in the evening
Just to lay down
that at your backdoor
Did you hear a sound, girl?

I just saw your light
Here I come
It's the usual of the night

I can't but want you
Ever I known ya
I would never you
I don't to own you

Girl, I just want to hold you
Here I baby
the usual time of the night

I know you don't me
I know you need me
If you want me
Just hit on your porch light
At the time of the night

Now I been down to
I to New Orleans
I was born a
You are gonna haunt my
Any time the wound gets
Here I come
the usual time of the night

I know you love me
I you don't need me
If you ever me
Just leave on back porch light
At the time of night

I come
Here I baby

Videos

Steve Earle & The Dukes - The Usual Time [Audio Stream]
Steve Earle & The Dukes - The Usual Time [Audio Stream]
Steve Earle & the Dukes "The Usual Time"
Steve Earle & the Dukes "The Usual Time"
Steve Earle & The Dukes - Terraplane [FULL ALBUM STREAM]
Steve Earle & The Dukes - Terraplane [FULL ALBUM STREAM]
Top Tracks - Steve Earle & The Dukes
Top Tracks - Steve Earle & The Dukes
Steve Earle & The Dukes - King Of The Blues [Audio Stream]
Steve Earle & The Dukes - King Of The Blues [Audio Stream]
Steve Earle & The Dukes - The Tennessee Kid
Steve Earle & The Dukes - The Tennessee Kid
Steve Earle 14 Usual Time
Steve Earle 14 Usual Time
Steve Earle & The Dukes - Gamblin' Blues [Audio Stream]
Steve Earle & The Dukes - Gamblin' Blues [Audio Stream]
Steve Earle & the Dukes, "The Revolution Starts Now" (New Orleans, November 2015)
Steve Earle & the Dukes, "The Revolution Starts Now" (New Orleans, November 2015)
Steve Earle & The Dukes - That All You Got
Steve Earle & The Dukes - That All You Got
Steve Earle & The Dukes - Acquainted With The Wind [Audio Stream]
Steve Earle & The Dukes - Acquainted With The Wind [Audio Stream]
Steve Earle & The Dukes - You're The Best Lover That I Ever Had (Porch Recording)
Steve Earle & The Dukes - You're The Best Lover That I Ever Had (Porch Recording)
Steve Earle & the Dukes "I Ain't Ever Satisfied" (San Francisco, 29 September 2016)
Steve Earle & the Dukes "I Ain't Ever Satisfied" (San Francisco, 29 September 2016)
Steve Earle & The Dukes - The Tennessee Kid [Audio Stream]
Steve Earle & The Dukes - The Tennessee Kid [Audio Stream]
Popular Steve Earle & The Dukes & Steve Earle videos
Popular Steve Earle & The Dukes & Steve Earle videos
Steve Earle & The Dukes - Go Go Boots Are Back [Audio Stream]
Steve Earle & The Dukes - Go Go Boots Are Back [Audio Stream]
Steve Earle and the Dukes - Gruene Hall 17 April 2015
Steve Earle and the Dukes - Gruene Hall 17 April 2015
All Tracks - Steve Earle & The Dukes
All Tracks - Steve Earle & The Dukes
Steve Earle and the Dukes - Gruene Hall 17 April 2015
Steve Earle and the Dukes - Gruene Hall 17 April 2015
Steve Earle And The Dukes And Duchesses - Baby's Just As Mean As Me - Newton Theatre 12/3/16
Steve Earle And The Dukes And Duchesses - Baby's Just As Mean As Me - Newton Theatre 12/3/16