LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tennessee Waltz

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I was waltzing with my darling to the Tennessee
When an old friend I to see
Introduced him to my loved one and while were waltzing
My friend stole my from me
I remember the and the Tennessee Waltz now I know just how much I have lost
Yes I lost my little darling the night they were playing the beautiful Waltz
[ guitar - ]
I the night...

Videos

Tennessee Waltz - Faron Young (Lyrics)
Tennessee Waltz - Faron Young (Lyrics)
Faron Young - Tennessee Waltz
Faron Young - Tennessee Waltz
Faron Young ~ Till I Waltz Again With You
Faron Young ~ Till I Waltz Again With You
Jim Reeves.. sings "The Tennessee Waltz" live on stage 1961
Jim Reeves.. sings "The Tennessee Waltz" live on stage 1961
Faron Young - Sweet Tennessee
Faron Young - Sweet Tennessee
Country Mix-9-Mostly Faron Young
Country Mix-9-Mostly Faron Young
Tennessee Waltz
Tennessee Waltz
Faron Young - Hello Walls
Faron Young - Hello Walls
Jim Reeves - Four Walls - Tennessee Waltz - He'll Have To Go
Jim Reeves - Four Walls - Tennessee Waltz - He'll Have To Go
Pee Wee King - Tennessee Waltz + Bonaparte's Retreat
Pee Wee King - Tennessee Waltz + Bonaparte's Retreat
DON GIBSON Tennessee Waltz
DON GIBSON Tennessee Waltz
Tennessee Waltz
Tennessee Waltz
Faron Young
Faron Young
Faron Young ~ Twin Fiddles Turn Me On ~ LIVE
Faron Young ~ Twin Fiddles Turn Me On ~ LIVE
I Loved 'em Every One
I Loved 'em Every One
Faron Young - Making Believe
Faron Young - Making Believe
Faron  Young
Faron Young
Faron Young - Hello Walls 1965
Faron Young - Hello Walls 1965
Faron Young - Twin Fiddles Turn Me On
Faron Young - Twin Fiddles Turn Me On
Country
Country