LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take Me Home (Piss Off)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know it's half one, by now we've missed the tubes home, night bus won't take me there.
Can't fly the pilot's pissed, can't walk the ground flies up and me.
scrape me into a cab and take me home.
I my charpoi.
Some big cheese all gone sour, enough love to a rhino sideways,
got under a bus, some big Hollywood ending,
Willis shoots them all and gets the girl.
No guns, no girl, somehow wound up in Neasden.
So me home, take me home.
I've had more i can take for one night.
One i i can nearly focus.
me home, take me home.
I've had all i can take today.
It's all ringing in my ears, me home.
Don't ask i'll tell you, don't ask I'll say the same things over until i'm you off.
Scrape me off the walls, chuck me in a bag, drag me past the bouncers, shove me a cab and take me home.

Thanks to maia (mr_jiggly@hotmail.com) for these

Videos

SNUFF - TAKE ME HOME
SNUFF - TAKE ME HOME
Mad Caddies - Take Me Home (Piss Off) [SNUFF] (Official Audio)
Mad Caddies - Take Me Home (Piss Off) [SNUFF] (Official Audio)
SNUFF- TAKE ME HOME-LYRICS
SNUFF- TAKE ME HOME-LYRICS
Take Me Home (Piss Off) - Duncan Redmonds of Snuff
Take Me Home (Piss Off) - Duncan Redmonds of Snuff
SNUFF - Take me home
SNUFF - Take me home
Snuff, Take Me Home. 21/05/17
Snuff, Take Me Home. 21/05/17
Take Me Home (Piss off)
Take Me Home (Piss off)
Snuff-Tweet Tweet my Lovely (full album)
Snuff-Tweet Tweet my Lovely (full album)
take me home
take me home
SNUFF - Nick Northern
SNUFF - Nick Northern
Snuff & Related Bands...
Snuff & Related Bands...
snuff the other half of you
snuff the other half of you
SNUFF-LiveBizarreFestival2000.No Reason.
SNUFF-LiveBizarreFestival2000.No Reason.
snuff - martin
snuff - martin
snuff
snuff
Mad Caddies
Mad Caddies
60 tracks of snuff!
60 tracks of snuff!
SNUFF-LiveBizarreFest.2000. Arsehole.
SNUFF-LiveBizarreFest.2000. Arsehole.
Guns n Wankers' Help - Duncan Redmonds acoustic
Guns n Wankers' Help - Duncan Redmonds acoustic
Snuff - Topic
Snuff - Topic