LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take Me Home (Piss Off)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know gone half one, by now we've missed the tubes home, night bus won't take me there.
Can't fly the pilot's pissed, walk the ground flies up and hits me.
Best scrape me a cab and take me home.
I my charpoi.
Some big cheese all sour, enough love to knock a rhino sideways,
got shoved under a bus, big Hollywood ending,
Bruce Willis them all and gets the girl.
No guns, no girl, i've wound up in Neasden.
So take me home, me home.
I've had more i can take for one night.
One i i can nearly focus.
me home, take me home.
I've had all that i can today.
It's all ringing in my ears, me home.
ask i'll tell you, don't ask I'll say the same things over until i'm pissing you off.
Scrape me off the walls, me in a bag, drag me past the bouncers, shove me into a cab and take me home.

Thanks to maia (mr_jiggly@hotmail.com) for these

Videos

Mad Caddies - Take Me Home (Piss Off) [SNUFF] (Official Audio)
Mad Caddies - Take Me Home (Piss Off) [SNUFF] (Official Audio)
Take Me Home (Piss Off) - Duncan Redmonds of Snuff
Take Me Home (Piss Off) - Duncan Redmonds of Snuff
Snuff-Tweet Tweet my Lovely (full album)
Snuff-Tweet Tweet my Lovely (full album)
Take Me Home (Piss off)
Take Me Home (Piss off)
Snuff, Take Me Home. 21/05/17
Snuff, Take Me Home. 21/05/17
take me home
take me home
Guns n Wankers' Help - Duncan Redmonds acoustic
Guns n Wankers' Help - Duncan Redmonds acoustic
SNUFF-LiveBizarreFest.2000. Arsehole.
SNUFF-LiveBizarreFest.2000. Arsehole.
snuff For both sides no one home
snuff For both sides no one home
Snuff - Thief
Snuff - Thief
NOFX and Snuff London 2009 together!
NOFX and Snuff London 2009 together!
Bones - Duncan Redmonds acoustic from Billy No Mates / Snuff
Bones - Duncan Redmonds acoustic from Billy No Mates / Snuff
Popular Duncan Redmonds & Snuff videos
Popular Duncan Redmonds & Snuff videos
60 tracks of snuff!
60 tracks of snuff!
Duncan Redmonds - Arsehole (Snuff Cover)
Duncan Redmonds - Arsehole (Snuff Cover)
snuff - martin
snuff - martin
Popular Videos - Duncan Redmonds
Popular Videos - Duncan Redmonds
Snuff - let the music play
Snuff - let the music play
Snuff
Snuff
Snuff/Guns 'n Wankers
Snuff/Guns 'n Wankers