LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take Me Home (Piss Off)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know it's gone half one, by now we've the tubes home, night bus won't take me there.
Can't fly the pilot's pissed, can't the ground flies up and hits me.
Best scrape me a cab and take me home.
I my charpoi.
Some big all gone sour, enough love to knock a rhino sideways,
got shoved a bus, some big Hollywood ending,
Bruce shoots them all and gets the girl.
No guns, no girl, somehow i've up in Neasden.
So take me home, me home.
I've had than i can take for one night.
One i closed i can focus.
Take me home, me home.
had all that i can take today.
It's all in my ears, take me home.
Don't ask i'll tell you, don't ask I'll say the same over until i'm pissing you off.
Scrape me off the walls, me in a bag, drag me past the bouncers, shove me into a cab and take me home.

Thanks to maia (mr_jiggly@hotmail.com) for lyrics

Videos

Take Me Home (Piss Off) - Duncan Redmonds of Snuff
Take Me Home (Piss Off) - Duncan Redmonds of Snuff
SNUFF - TAKE ME HOME
SNUFF - TAKE ME HOME
SNUFF- TAKE ME HOME-LYRICS
SNUFF- TAKE ME HOME-LYRICS
Take Me Home (Piss Off)
Take Me Home (Piss Off)
SNUFF - Take me home
SNUFF - Take me home
Snuff, Take Me Home. 21/05/17
Snuff, Take Me Home. 21/05/17
Tiananmen Squares "Take Me Home" (Snuff)
Tiananmen Squares "Take Me Home" (Snuff)
Red neck powder snuff challenge !!!!!
Red neck powder snuff challenge !!!!!
Snuff-Tweet Tweet my Lovely (full album)
Snuff-Tweet Tweet my Lovely (full album)
IT (2017) | Take Me Home, Billy Scene [FHD]
IT (2017) | Take Me Home, Billy Scene [FHD]
Kevin Giblin - Take Me Home (Acoustic)
Kevin Giblin - Take Me Home (Acoustic)
Snuff - Arsehole
Snuff - Arsehole
SNUFF-LiveBizarreFest.2000. Arsehole.
SNUFF-LiveBizarreFest.2000. Arsehole.
Snuff/Guns 'n Wankers
Snuff/Guns 'n Wankers
Snuff - Walk (live) 2000
Snuff - Walk (live) 2000
60 tracks of snuff!
60 tracks of snuff!
Snuff
Snuff
Snuff - (Don't Fear) The Reaper (Blue Öyster Cult Cover)
Snuff - (Don't Fear) The Reaper (Blue Öyster Cult Cover)
take me home
take me home
Catfish Cooley drinks doe piss!
Catfish Cooley drinks doe piss!