LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take A Bow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, how a round of applause?
Yeah, ovation? Ooh, oh yeah
Yeah yeah

You look so dumb now
outside my house
Trying to
Youre so ugly you cry
Please, cut it out

Dont tell me sorry 'cause youre not
And baby when I know youre sorry you got caught

But you put on a show, really had me going
But now its to go, curtains finally closing
That was quite a show, very
But its now
(But its now)
Go on and a bow

Grab your and get gone
You better hurry up before the sprinklers on
'bout, Girl, I love you," "Youre the one"
This just looks a rerun
Please, what is on?

tell me youre sorry 'cause youre not
And baby when I know youre only sorry you got

But you put on quite a show, had me going
But now its to go, curtains finally closing
That was quite a show, very
But its now
(But its now)
Go on and a bow

Oh, and the award for the liar goes to you
(Goes to you)
For making me believe that you be faithful to me
Let's hear speech out

How about a of applause?
A ovation?

But you put on quite a show, really had me
Now its time to go, finally closing
That was a show, very entertaining
But its now
(But its now)
Go on and a bow
But over now

Videos

So You Think You Can Dance - Jess with Lauren G - Hip Hop
So You Think You Can Dance - Jess with Lauren G - Hip Hop
Week 1: Mark & Lizzie - Hip Hop Lyrical - So You Think You Can Dance - BBC One
Week 1: Mark & Lizzie - Hip Hop Lyrical - So You Think You Can Dance - BBC One
If I Were A Boy (Hip Hop) - Lauren and Dominic (All Star)
If I Were A Boy (Hip Hop) - Lauren and Dominic (All Star)
Melanie and Marko - I Got You
Melanie and Marko - I Got You
No air So You Think You Can Dance
No air So You Think You Can Dance
Jeanine and Philip Hip Hop to the music Mad by Ne-Yo
Jeanine and Philip Hip Hop to the music Mad by Ne-Yo
Rihanna - Take A Bow
Rihanna - Take A Bow
RIHANNA Unfaithful - Dance Performance (w/ water)
RIHANNA Unfaithful - Dance Performance (w/ water)
Best Thing I Never Had (Lyrical Hip Hop) - Tiffany and Cyrus
Best Thing I Never Had (Lyrical Hip Hop) - Tiffany and Cyrus
SYTYCD
SYTYCD
Ashleigh   Jakob - Hip Hop(whatcha say)
Ashleigh Jakob - Hip Hop(whatcha say)
Billy Bell - Jar of Hearts
Billy Bell - Jar of Hearts
love story - taylor swift
love story - taylor swift
Jess & Lauren G. - Hip-Hop
Jess & Lauren G. - Hip-Hop
SYTYCD 8: Sasha & Alexander - Coming Home (w/ Judges' Comments)
SYTYCD 8: Sasha & Alexander - Coming Home (w/ Judges' Comments)
Take a bow on so you think you could dance
Take a bow on so you think you could dance
Week 4: Alastair & Lizzie - Contemporary - So You Think You Can Dance - BBC One
Week 4: Alastair & Lizzie - Contemporary - So You Think You Can Dance - BBC One
Take a bow dance
Take a bow dance
"Take a Bow" SYTYCD Remake: Choreography by NAPPYTABS
"Take a Bow" SYTYCD Remake: Choreography by NAPPYTABS
Janaya & Brandon - Take Care | SYTYCD Season 09 | Top 20
Janaya & Brandon - Take Care | SYTYCD Season 09 | Top 20