LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take A Bow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, how a round of applause?
Yeah, standing Ooh, oh yeah
y-yeah yeah

You look so dumb now
Standing my house
Trying to
so ugly when you cry
Please, cut it out

Dont tell me sorry 'cause youre not
And baby when I youre only sorry you got caught

But you put on quite a show, really had me
But now its time to go, curtains finally
That was quite a show, entertaining
But its now
(But its now)
Go on and a bow

Grab your clothes and get
You hurry up before the sprinklers come on
'bout, Girl, I love you," "Youre the one"
This just looks a rerun
Please, what is on?

Dont tell me sorry 'cause youre not
And baby when I youre only sorry you got caught

But you put on quite a show, had me going
But now its to go, curtains finally closing
That was a show, very entertaining
But its now
(But its now)
Go on and a bow

Oh, and the award for the best goes to you
(Goes to you)
For me believe that you could be faithful to me
Let's your speech out

How about a of applause?
A standing

But you put on quite a show, really had me
Now its to go, curtains finally closing
That was a show, very entertaining
But its now
(But its now)
Go on and a bow
But it's now

Videos

Week 1: Mark & Lizzie - Hip Hop Lyrical - So You Think You Can Dance - BBC One
Week 1: Mark & Lizzie - Hip Hop Lyrical - So You Think You Can Dance - BBC One
Jess and Lauren - Take a Bow
Jess and Lauren - Take a Bow
So You Think You Can Dance (SYTYCD)
So You Think You Can Dance (SYTYCD)
Rihanna - Take A Bow
Rihanna - Take A Bow
If I Were A Boy (Hip Hop) - Lauren and Dominic (All Star)
If I Were A Boy (Hip Hop) - Lauren and Dominic (All Star)
So You Think You Can Dance - Jess with Lauren G - Hip Hop
So You Think You Can Dance - Jess with Lauren G - Hip Hop
Janaya & Brandon - Take Care | SYTYCD Season 09 | Top 20
Janaya & Brandon - Take Care | SYTYCD Season 09 | Top 20
Jeanine and Philip Hip Hop to the music Mad by Ne-Yo
Jeanine and Philip Hip Hop to the music Mad by Ne-Yo
Melanie and Marko - I Got You
Melanie and Marko - I Got You
Lauren and Kent - Collide
Lauren and Kent - Collide
Just The Way You Are (Lyrical Hip Hop) - Clarice and Jess
Just The Way You Are (Lyrical Hip Hop) - Clarice and Jess
Talia & BJ - Hip-Hop - Dead & Gone
Talia & BJ - Hip-Hop - Dead & Gone
Best Thing I Never Had (Lyrical Hip Hop) - Tiffany and Cyrus
Best Thing I Never Had (Lyrical Hip Hop) - Tiffany and Cyrus
Billy Bell - Jar of Hearts
Billy Bell - Jar of Hearts
Ashleigh   Jakob - Hip Hop(whatcha say)
Ashleigh Jakob - Hip Hop(whatcha say)
Mercy (Contemporary) - Twitch and Katee
Mercy (Contemporary) - Twitch and Katee
No air So You Think You Can Dance
No air So You Think You Can Dance
Rihanna - S.O.S. (Live @ So You Think You Can Dance 2006) 720p-HD
Rihanna - S.O.S. (Live @ So You Think You Can Dance 2006) 720p-HD
Take a bow on so you think you could dance
Take a bow on so you think you could dance
Madonna - Take A Bow
Madonna - Take A Bow