LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Widow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Zephyr through the shadow
Star-like upon the weeping leaves
Rest yourself my widow
With the your news of grave
the shafts of each fraction
Beneath your head in of hair
hand the mango nectar
And the is good

oh,
oh,
Lay down your and sleep oh, sleep
Lay down head and

Across these fields of grain
Never that we've the dawn
You whispered that vows to him
Were as the shafts we played upon
Then came the news, I knew come
It was a cruel and thief
Devised this cunning
Stole you for me to sweetpea

oh,
oh,
Lay down your head and sleep oh,
Lay your head and

(repeat verse and chorus)

Videos

Spin Doctors - Sweet Widow from Pocket Full of Kryptonite
Spin Doctors - Sweet Widow from Pocket Full of Kryptonite
Sweet Widow - Spin Doctors May 19, 2011
Sweet Widow - Spin Doctors May 19, 2011
spin doctors sweet widow live.wmv
spin doctors sweet widow live.wmv
Sweet Widow
Sweet Widow
spin doctors - forty or fifty - Pocket Full of Kryptonite
spin doctors - forty or fifty - Pocket Full of Kryptonite
More Than She Knows - Spin Doctors
More Than She Knows - Spin Doctors
Spin Doctors - Sweet Widow Lyrics
Spin Doctors - Sweet Widow Lyrics
Spin Doctors-Freeway Of The Plains/Lady Kerosene
Spin Doctors-Freeway Of The Plains/Lady Kerosene
Medley: Freeway of the Plains/Lady Kerosene
Medley: Freeway of the Plains/Lady Kerosene
spin doctors - more than she knows - Pocket Full of Kryptoni
spin doctors - more than she knows - Pocket Full of Kryptoni
Spin Doctors Live - Aaron Comess Drum Solo - Lemington Spa May 18th 2011
Spin Doctors Live - Aaron Comess Drum Solo - Lemington Spa May 18th 2011
sweet widow play
sweet widow play
Sweet Widow Plays!
Sweet Widow Plays!
Spin Doctors - The Bigger I Laugh, The Harder I Cry
Spin Doctors - The Bigger I Laugh, The Harder I Cry
Sweet Widow Play
Sweet Widow Play
Spin Doctors
Spin Doctors
Top Tracks - Spin Doctors
Top Tracks - Spin Doctors
Spin Doctors - Shinebone Alley-Hard To Exist
Spin Doctors - Shinebone Alley-Hard To Exist
Sweet Widow quad
Sweet Widow quad
SPIN DOCTORS - "Some Other Man Instead" (Live in Napa Valley, CA 2014) #JAMINTHEVAN
SPIN DOCTORS - "Some Other Man Instead" (Live in Napa Valley, CA 2014) #JAMINTHEVAN