LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Widow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Zephyr the awning shadow
Star-like glimpse the weeping leaves
Rest my weeping widow
With the news of grave defeat
With the shafts of fraction
Beneath head in rays of hair
Fire hand the mango
And the news is

oh,
oh,
Lay down your and sleep oh, sleep
Lay your head and

Across these fields of grain
Never we've reached the dawn
You whispered your vows to him
crushed as the shafts we played upon
Then came the news, I it'd come
It was a and clever thief
Devised cunning tragedy
you for me to love sweetpea

oh,
oh,
Lay down your head and oh, sleep
Lay down your and

(repeat verse and chorus)

Videos

Spin Doctors - Sweet Widow from Pocket Full of Kryptonite
Spin Doctors - Sweet Widow from Pocket Full of Kryptonite
Sweet Widow - Spin Doctors May 19, 2011
Sweet Widow - Spin Doctors May 19, 2011
spin doctors sweet widow live.wmv
spin doctors sweet widow live.wmv
Sweet Widow
Sweet Widow
spin doctors - forty or fifty - Pocket Full of Kryptonite
spin doctors - forty or fifty - Pocket Full of Kryptonite
More Than She Knows - Spin Doctors
More Than She Knows - Spin Doctors
Spin Doctors - Sweet Widow Lyrics
Spin Doctors - Sweet Widow Lyrics
Spin Doctors-Freeway Of The Plains/Lady Kerosene
Spin Doctors-Freeway Of The Plains/Lady Kerosene
Medley: Freeway of the Plains/Lady Kerosene
Medley: Freeway of the Plains/Lady Kerosene
spin doctors - more than she knows - Pocket Full of Kryptoni
spin doctors - more than she knows - Pocket Full of Kryptoni
Spin Doctors Live - Aaron Comess Drum Solo - Lemington Spa May 18th 2011
Spin Doctors Live - Aaron Comess Drum Solo - Lemington Spa May 18th 2011
sweet widow play
sweet widow play
Sweet Widow Plays!
Sweet Widow Plays!
Spin Doctors - The Bigger I Laugh, The Harder I Cry
Spin Doctors - The Bigger I Laugh, The Harder I Cry
Sweet Widow Play
Sweet Widow Play
Spin Doctors
Spin Doctors
Top Tracks - Spin Doctors
Top Tracks - Spin Doctors
Spin Doctors - Shinebone Alley-Hard To Exist
Spin Doctors - Shinebone Alley-Hard To Exist
Sweet Widow quad
Sweet Widow quad
SPIN DOCTORS - "Some Other Man Instead" (Live in Napa Valley, CA 2014) #JAMINTHEVAN
SPIN DOCTORS - "Some Other Man Instead" (Live in Napa Valley, CA 2014) #JAMINTHEVAN