LOADING ...

Luyện nghe bài hát Silence Is Golden

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, don't it hurt inside
To see do something' to her?
Oh, don't it to see someone cry?
Oh when someone is her

is golden
But my eyes' see
is golden, golden
But my still see

A talkin' is cheap, people like sheep
Even though is nowhere to go
How could she tell he deceived her so
Pity be the last one to know

Silence is
But my eyes' see
Silence is golden,
But my eyes see

How many times did she fall for his
I tell her or should I keep cool?
And if I tried I she'll say I lied
Mind business, don't hurt her, you fool

Silence is
But my still see
Silence is golden,
But my still see

But my still see
But my still see

Videos

Frankie Valli & The Four Seasons : Silence is Golden
Frankie Valli & The Four Seasons : Silence is Golden
Silence Is Golden ~ Frankie Valli & The Four Seasons
Silence Is Golden ~ Frankie Valli & The Four Seasons
Silence Is Golden THE FOUR SEASONS (with lyrics)
Silence Is Golden THE FOUR SEASONS (with lyrics)
Frankie Valli & TFS Silence Is Golden
Frankie Valli & TFS Silence Is Golden
Silence Is Golden
Silence Is Golden
The Tremeloes - Silence is Golden
The Tremeloes - Silence is Golden
Frankie Valli Live Tour 23/04/2017 ~ O2 London - Silence is Golden
Frankie Valli Live Tour 23/04/2017 ~ O2 London - Silence is Golden
Silence Is Golden (2007 Remastered Version)
Silence Is Golden (2007 Remastered Version)
The Tremeloes - Silence Is Golden with Lyrics
The Tremeloes - Silence Is Golden with Lyrics
Franki Valli and the Four Seasons - Silence Is Golden - Live - 4-12-18
Franki Valli and the Four Seasons - Silence Is Golden - Live - 4-12-18
Silence Is Golden (2006 Remastered Version)
Silence Is Golden (2006 Remastered Version)
Frankie Valle and The Four Seasons- Silence Is Golden
Frankie Valle and The Four Seasons- Silence Is Golden
Four Seasons - Silence Is Golden -1964 -45 PHILIPS 40211
Four Seasons - Silence Is Golden -1964 -45 PHILIPS 40211
THE TREMELOES - "SILENCE is GOLDEN"  1971 & 1983
THE TREMELOES - "SILENCE is GOLDEN" 1971 & 1983
The Tremeloes - Silence Is Golden (Enhanced Sound) STEREO HD *NEW*
The Tremeloes - Silence Is Golden (Enhanced Sound) STEREO HD *NEW*
The Tremeloes - Silence is Golden (Dec. 1969)
The Tremeloes - Silence is Golden (Dec. 1969)
the four seasons    " silence is golden "  2018 remaster mix.
the four seasons " silence is golden " 2018 remaster mix.
The Four Seasons - Silence Is Golden (((STEREO)))
The Four Seasons - Silence Is Golden (((STEREO)))
Frankie Vallie & The Four Seasons - Silence Is Golden
Frankie Vallie & The Four Seasons - Silence Is Golden
Frankie Valli "Silence Is Golden" (The Ryman 6/5/14)
Frankie Valli "Silence Is Golden" (The Ryman 6/5/14)