LOADING ...

Luyện nghe bài hát Silence Is Golden

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, don't it deep inside
To see someone do to her?
Oh, don't it to see someone cry?
Oh especially when is her

is golden
But my eyes' see
is golden, golden
But my eyes see

A talkin' is cheap, people follow like
though there is nowhere to go
How could she he deceived her so well
Pity she'll be the last one to

Silence is
But my eyes' see
is golden, golden
But my eyes see

How times did she fall for his line?
Should I tell her or should I cool?
And if I tried I know she'll say I
your business, don't hurt her, you fool

Silence is
But my eyes' see
Silence is golden,
But my still see

But my still see
But my eyes' see

Videos

Frankie Valli & The Four Seasons : Silence is Golden
Frankie Valli & The Four Seasons : Silence is Golden
Silence Is Golden ~ Frankie Valli & The Four Seasons
Silence Is Golden ~ Frankie Valli & The Four Seasons
Frankie Valli & TFS Silence Is Golden
Frankie Valli & TFS Silence Is Golden
The Tremeloes - Silence is Golden
The Tremeloes - Silence is Golden
Silence Is Golden
Silence Is Golden
Silence Is Golden THE FOUR SEASONS (with lyrics)
Silence Is Golden THE FOUR SEASONS (with lyrics)
Four Seasons - Silence Is Golden -1964 -45 PHILIPS 40211
Four Seasons - Silence Is Golden -1964 -45 PHILIPS 40211
Frankie Valli Live Tour 23/04/2017 ~ O2 London - Silence is Golden
Frankie Valli Live Tour 23/04/2017 ~ O2 London - Silence is Golden
the four seasons    " silence is golden "  2018 remaster mix.
the four seasons " silence is golden " 2018 remaster mix.
Silence Is Golden (2006 Remastered Version)
Silence Is Golden (2006 Remastered Version)
The Tremeloes - Silence Is Golden with Lyrics
The Tremeloes - Silence Is Golden with Lyrics
Silence Is Golden - Frankie Valli & The Four Seasons Live at NYCB Theatre at Westbury 11/10/17
Silence Is Golden - Frankie Valli & The Four Seasons Live at NYCB Theatre at Westbury 11/10/17
Oh What a Night! - Silence is Golden (The Four Seasons)
Oh What a Night! - Silence is Golden (The Four Seasons)
4 Seasons – “Silence Is Golden” (Philips) 1964
4 Seasons – “Silence Is Golden” (Philips) 1964
Silence Is Golden - The Four Seasons
Silence Is Golden - The Four Seasons
THE TREMELOES - "SILENCE is GOLDEN"  1971 & 1983
THE TREMELOES - "SILENCE is GOLDEN" 1971 & 1983
Silence Is Golden - Frankie Valli and The Four Seasons Guitar Instrumental Cover by Steve Reynolds
Silence Is Golden - Frankie Valli and The Four Seasons Guitar Instrumental Cover by Steve Reynolds
Silence Is Golden - The 4 SEASONS / The TREMELOES - stereo
Silence Is Golden - The 4 SEASONS / The TREMELOES - stereo
Frankie Valli & The Four Seasons Silence Is Golden Live in Concert
Frankie Valli & The Four Seasons Silence Is Golden Live in Concert
Silence Is Golden (2007 Remastered Version)
Silence Is Golden (2007 Remastered Version)