LOADING ...

Luyện nghe bài hát Silence Is Golden

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, don't it hurt deep
To see someone do something' to
Oh, don't it pain to see someone
Oh especially when is her

is golden
But my still see
is golden, golden
But my still see

A talkin' is cheap, people follow sheep
Even though there is to go
How she tell he deceived her so well
Pity she'll be the one to know

Silence is
But my still see
Silence is golden,
But my still see

How many did she fall for his line?
Should I her or should I keep cool?
And if I tried I she'll say I lied
Mind business, don't hurt her, you fool

Silence is
But my eyes' see
is golden, golden
But my eyes see

But my eyes' see
But my eyes' see

Videos

Frankie Valli & The Four Seasons : Silence is Golden
Frankie Valli & The Four Seasons : Silence is Golden
Silence Is Golden ~ Frankie Valli & The Four Seasons
Silence Is Golden ~ Frankie Valli & The Four Seasons
Frankie Valli & TFS Silence Is Golden
Frankie Valli & TFS Silence Is Golden
Silence Is Golden  THE FOUR SEASONS (with lyrics)
Silence Is Golden THE FOUR SEASONS (with lyrics)
Silence Is Golden
Silence Is Golden
The Tremeloes - Silence is Golden
The Tremeloes - Silence is Golden
Frankie Valli Live Tour 23/04/2017 ~ O2 London - Silence is Golden
Frankie Valli Live Tour 23/04/2017 ~ O2 London - Silence is Golden
Silence Is Golden (2007 Remastered Version)
Silence Is Golden (2007 Remastered Version)
Silence Is Golden (2006 Remastered Version)
Silence Is Golden (2006 Remastered Version)
Franki Valli and the Four Seasons - Silence Is Golden - Live - 4-12-18
Franki Valli and the Four Seasons - Silence Is Golden - Live - 4-12-18
Four Seasons  -  Silence Is Golden  -1964 -45 PHILIPS 40211
Four Seasons - Silence Is Golden -1964 -45 PHILIPS 40211
The Four Seasons: Silence Is Golden.
The Four Seasons: Silence Is Golden.
The Tremeloes - Silence Is Golden with Lyrics
The Tremeloes - Silence Is Golden with Lyrics
Frankie Valli & The Four Seasons - Silence is Golden
Frankie Valli & The Four Seasons - Silence is Golden
Frankie Valli & The Four Seasons Silence Is Golden Live in Concert
Frankie Valli & The Four Seasons Silence Is Golden Live in Concert
Silence is Golden - { Cover Version } - Frankie Valli & Four Seasons, Tremeloes (Fascination Music)
Silence is Golden - { Cover Version } - Frankie Valli & Four Seasons, Tremeloes (Fascination Music)
THE TREMELOES - "SILENCE is GOLDEN"    1971 & 1983
THE TREMELOES - "SILENCE is GOLDEN" 1971 & 1983
Oh What a Night! - Silence is Golden (The Four Seasons)
Oh What a Night! - Silence is Golden (The Four Seasons)
The 4 Seasons- "Silence is Golden" (45 RPM)
The 4 Seasons- "Silence is Golden" (45 RPM)
Silence Is Golden ( Frankie Valli & The Four Seasons )
Silence Is Golden ( Frankie Valli & The Four Seasons )