LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shame On You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Shame shame on you shame on you
Took my heart as a token when return it was broken hide your shame on you
shame on you shame shame on you
Took my car and my money I tell you gal that ain't funny darn your shame on you
[ ]
Shame on you shame shame on you
Took and your little game you'll find out who was to blame
Hide your shame on you
[ fiddle - ]
Shame on you shame shame on you
Can you your head up high look your friends right in the eyes
No you can't shame on you on you

Videos

Shame Shame on You (Faron Young Tune)
Shame Shame on You (Faron Young Tune)
Shame on You
Shame on You
Shame On You
Shame On You
Shame on You
Shame on You
Faron Young - Sweethearts and Strangers
Faron Young - Sweethearts and Strangers
Faron Young  - I Can't Tell My Heart
Faron Young - I Can't Tell My Heart
I Could Never Be Ashamed Of You
I Could Never Be Ashamed Of You
Faron Young - Twin Fiddles Turn Me On
Faron Young - Twin Fiddles Turn Me On
That's What I'd Do For You - Faron Young
That's What I'd Do For You - Faron Young
Love Has Finally Come My Way
Love Has Finally Come My Way
SHAME ON YOU - EDDY ARNOLD
SHAME ON YOU - EDDY ARNOLD
Shame On You, Cover
Shame On You, Cover
*Faron Young* - When It Rains, It Pours
*Faron Young* - When It Rains, It Pours
Chapel in the Moonlight
Chapel in the Moonlight
Shame on You
Shame on You
Faron Young - Mountain Of Love
Faron Young - Mountain Of Love
A Moment Isn't Very Long
A Moment Isn't Very Long
Alone With You
Alone With You
When It Rains, It Pours
When It Rains, It Pours
Jan Howard - Shame On Me
Jan Howard - Shame On Me