LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shadow`s End

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

the shadow is over by acceptance...the shadow is taking over.
the movement below. strifled crises are thrown aside but i am
searching for hope more stagnations end- rebirth, insurgence...
confide in fear, looked inside here, but never lost. soltude
is mine. the to the question that kill this will. that boil in
our blood... the is never sealed

Videos

Strife -  Shadow's end
Strife - Shadow's end
Castle of Shadows - SlyphStorm
Castle of Shadows - SlyphStorm
[S] Macksprite and Larssprite: Strife!
[S] Macksprite and Larssprite: Strife!
Shadow Of Intent - The Heretic Prevails (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Shadow Of Intent - The Heretic Prevails (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Maxxkii - Strife
Maxxkii - Strife
Seven Shadows 4 DVD
Seven Shadows 4 DVD
unedited footage of the first strife scene of [s] collide from homestuck
unedited footage of the first strife scene of [s] collide from homestuck
Shadow The Hedgehog Cloud Strife Final Fantasy 6&7 His World
Shadow The Hedgehog Cloud Strife Final Fantasy 6&7 His World
Civil Protection: Shadow of A Doubt
Civil Protection: Shadow of A Doubt
Saudade – Shadows & Light (Feat. Chelsea Wolfe & Chino Moreno)
Saudade – Shadows & Light (Feat. Chelsea Wolfe & Chino Moreno)
STRIFE - One Truth [Full Album]
STRIFE - One Truth [Full Album]
Shadow vs Link - Death match
Shadow vs Link - Death match
Castle Of Shadows (Mare And Colt Duet)
Castle Of Shadows (Mare And Colt Duet)
Strife WTF Moments #1
Strife WTF Moments #1
send me an angel-zeromancer
send me an angel-zeromancer
PMV - [PMV] Neverending Strife
PMV - [PMV] Neverending Strife
[Shadow of the day Cloud&Zack] (RIP Chester)
[Shadow of the day Cloud&Zack] (RIP Chester)
BENDY AND THE INK MACHINE Draw a Stickman Epic 2 Gameplay - Stickman Bendy Save Alice Angel
BENDY AND THE INK MACHINE Draw a Stickman Epic 2 Gameplay - Stickman Bendy Save Alice Angel
60 Years of Strife: Ending War in Korea
60 Years of Strife: Ending War in Korea
Advent Children COMPLETE ~ In THe Shadows (Zack&Cloud)
Advent Children COMPLETE ~ In THe Shadows (Zack&Cloud)