LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shadow`s End

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

the shadow is taking over by acceptance...the is taking over.
the pulled below. strifled crises are thrown aside but i am
searching for hope more stagnations end- rebirth, insurgence...
confide in fear, inside here, alone but never lost. soltude
is mine. the answers to the question kill this will. that boil in
our blood... the fete is sealed

Videos

Strife -  Shadow's end
Strife - Shadow's end
Maxxkii - Strife (EXCLUSIVE)
Maxxkii - Strife (EXCLUSIVE)
[S]STRIFE
[S]STRIFE
[S] Lars: Strife x2 Combo!
[S] Lars: Strife x2 Combo!
DARKSIDERS 3 ALL ENDINGS - Ending & Final Boss Fight (Pride & Envy Boss Fight) - Darksiders 3 Ending
DARKSIDERS 3 ALL ENDINGS - Ending & Final Boss Fight (Pride & Envy Boss Fight) - Darksiders 3 Ending
Castle Of Shadows (Mare And Colt Duet)
Castle Of Shadows (Mare And Colt Duet)
Castle of Shadows - SlyphStorm
Castle of Shadows - SlyphStorm
Land of Fans and Music 2- Showtime -End Strife Remix- (413 (4/3) Speed)
Land of Fans and Music 2- Showtime -End Strife Remix- (413 (4/3) Speed)
CROSSOVER SergindSegaSonic VS Neo Strife: Two Sonics One Cake (Fandub Español)
CROSSOVER SergindSegaSonic VS Neo Strife: Two Sonics One Cake (Fandub Español)
WARLOCKS VS SHADOWS (#1) Zylus to the Rescue!
WARLOCKS VS SHADOWS (#1) Zylus to the Rescue!
Shadow Of Intent - The Heretic Prevails (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Shadow Of Intent - The Heretic Prevails (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Send my enemy away!
Send my enemy away!
THE SHADOW WAR: Long Nights Quest
THE SHADOW WAR: Long Nights Quest
Killswitch Engage - In Due Time [OFFICIAL VIDEO]
Killswitch Engage - In Due Time [OFFICIAL VIDEO]
The End Is Fourever 1/4: Knuckles Vs Applejack (Fandub Español Latino)
The End Is Fourever 1/4: Knuckles Vs Applejack (Fandub Español Latino)
send me an angel-zeromancer
send me an angel-zeromancer
Five Nights at Freddy's - Neverending Strife by The Living Tombstone
Five Nights at Freddy's - Neverending Strife by The Living Tombstone
Shadow vs Link - Death match
Shadow vs Link - Death match
STRIFE - One Truth [Full Album]
STRIFE - One Truth [Full Album]
[S] Tolero:  Strife!
[S] Tolero: Strife!