LOADING ...

Luyện nghe bài hát Screamin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Don't you know that we're screamin' a new set of lungs.
you know that we're screamin' 'til the neighbors pack up.
My mother me today, she said she's making up my cluttered old room.
My father called me today, He he wont be ashamed if I'm coming home soon.
Don't you know that screamin' to stay hot in the scene.
you know that we're scheming on this worn out rhyme scheme.
The is out.
A Tree's down.
No acoustic around, crossed out in house.
Just give me a D or I'll out of key.
Please make me please don't make me.
My left a message, he said he got pushed down and he broke his guitar. I called back and said, give me the pieces man,
I need a start.
[yeah we all a fresh start]
I'm gonna get my fresh start]
[and I'm wreck my fresh start]
Don't you know that screamin' with a new set of lungs.
Don't you know that we're screamin' 'til the neighbors up.

Videos

Screamin - Street to Nowhere
Screamin - Street to Nowhere
Screamin
Screamin
Street To Nowhere-Tipsy
Street To Nowhere-Tipsy
Top Tracks - Street to Nowhere
Top Tracks - Street to Nowhere
Street To Nowhere- They're Not Like Us
Street To Nowhere- They're Not Like Us
Miss Rolling Eyes
Miss Rolling Eyes
Wicker - Street to Nowhere
Wicker - Street to Nowhere
You Cant Go To Sleep
You Cant Go To Sleep
Street to Nowhere-tipsy
Street to Nowhere-tipsy
Popular Videos - Street to Nowhere
Popular Videos - Street to Nowhere
Street To Nowhere- Tipsy
Street To Nowhere- Tipsy
Street To Nowhere- Tipsy
Street To Nowhere- Tipsy
Leave The Cameras On
Leave The Cameras On
All Tracks - Street to Nowhere
All Tracks - Street to Nowhere
They're Not Like Us
They're Not Like Us
Waste My Life For You
Waste My Life For You
Street To Nowhere - Tipsy
Street To Nowhere - Tipsy
The Sun
The Sun
Street to Nowhere - Topic
Street to Nowhere - Topic
Street To Nowhere - Dead Cliche
Street To Nowhere - Dead Cliche