LOADING ...

Luyện nghe bài hát Screamin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Don't you know we're screamin' with a new set of lungs.
Don't you know that we're screamin' 'til the neighbors up.
My mother called me today, she said she's making up my old room.
My father me today, He said he wont be ashamed if I'm coming home soon.
Don't you know that we're to stay hot in the scene.
Don't you know that we're scheming on this worn out scheme.
The is out.
A coming down.
No around, crossed out in this house.
Just give me a D or I'll out of key.
Please make me please don't make me.
My brother left a message, he said he got pushed down and he broke his guitar. I called back and said, me the pieces man,
I a fresh start.
[yeah we all need a fresh
[and I'm gonna get my fresh
[and I'm gonna wreck my start]
you know that we're screamin' with a new set of lungs.
Don't you that we're screamin' 'til the neighbors shut up.

Videos

Screamin - Street to Nowhere
Screamin - Street to Nowhere
Street To Nowhere-Tipsy
Street To Nowhere-Tipsy
Screamin
Screamin
Top Tracks - Street to Nowhere
Top Tracks - Street to Nowhere
Street To Nowhere- They're Not Like Us
Street To Nowhere- They're Not Like Us
Leave The Cameras On
Leave The Cameras On
Street To Nowhere Cover of Desa Skywriting
Street To Nowhere Cover of Desa Skywriting
Street To Nowhere - Oh, Carolann
Street To Nowhere - Oh, Carolann
Boxcars Boxcars Boxcars by Street To Nowhere
Boxcars Boxcars Boxcars by Street To Nowhere
Dave Smallen, Street to Nowhere Live @ iMusicast September 3, 2005
Dave Smallen, Street to Nowhere Live @ iMusicast September 3, 2005
Street to Nowhere - Hallelujah
Street to Nowhere - Hallelujah
Wicker - Street to Nowhere
Wicker - Street to Nowhere
Street to Nowhere - The Sun
Street to Nowhere - The Sun
Street To Nowhere-Boxcars Boxcars Boxcars
Street To Nowhere-Boxcars Boxcars Boxcars
Street to Nowhere - 'Hallelujah' (cover)
Street to Nowhere - 'Hallelujah' (cover)
Street to Nowhere - Topic
Street to Nowhere - Topic
Street To Nowhere- Tipsy
Street To Nowhere- Tipsy
They're Not Like Us
They're Not Like Us
Street To Nowhere- Tipsy
Street To Nowhere- Tipsy
Street to Nowhere- Famous Blue Raincoat
Street to Nowhere- Famous Blue Raincoat