LOADING ...

Luyện nghe bài hát Quick Fade

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Time, time on your
A conscience
Images by like picture slides arranged

Love survive
It and turns you
A circuit inside head reminds you that it's fine

I you more than words can say
A part of me has away
A China heart will always
(He's gone)
A to a twisted face
(Gone, fade)
But things are gonna heal
Eyes once blind will see
I miss you more words can say
(He's gone)
I miss you more than words fade
(Gone, fade)

Try, to fly
the new sky
Find a new to be and watch life pass you by
Try to get
so you could feel it
You're livin' inside a dream as surround

I miss you more than can say
A part of me has torn
A China will always break
(He's gone)
A fracture to a twisted
(Gone, fade)
But are gonna heal again
Eyes once blind will see
I miss you more words can say
(He's gone)
I miss you more than words fade
(Gone, fade)Glide, over tides
And that pull you
divide us once
And bring you again
Love will
It twists and you

He's gone, gone, fade
It's gone, gone, fade

I miss you than words can say
A of me is torn away
A China heart will break
(He's gone)
A fracture to a face
(Gone, fade)
But are gonna heal again
Eyes once blind will see
I you more than words can say
(He's gone)
I miss you more than words fade
(Gone, fade)

Videos

Feeder - Quick Fade (Lyrics)
Feeder - Quick Fade (Lyrics)
Quick Fade
Quick Fade
Feeder - Quick fade (Live @ Reading festival, 23rd August 2002)
Feeder - Quick fade (Live @ Reading festival, 23rd August 2002)
FADING WITH OSTER FAST FEEDS | Man Bun Prep Haircut!
FADING WITH OSTER FAST FEEDS | Man Bun Prep Haircut!
Bald Fade with Oster Fast Feeds
Bald Fade with Oster Fast Feeds
Oster Fast Feed Ceramic Blade Modification
Oster Fast Feed Ceramic Blade Modification
Oster fast feed clipper repair
Oster fast feed clipper repair
Feder - Breathe (MAKE UP FOR EVER video by Rankin)
Feder - Breathe (MAKE UP FOR EVER video by Rankin)
Feeder - Yesterday Went Too Soon
Feeder - Yesterday Went Too Soon
Quick fade
Quick fade
quick fade
quick fade
Harvest-Time Feeder Light, Fade on & Swine Shot
Harvest-Time Feeder Light, Fade on & Swine Shot
Feeder - Quickfade (Acoustic and Vocal cover by Umaiyah Iman)
Feeder - Quickfade (Acoustic and Vocal cover by Umaiyah Iman)
How To Do Feed-In Braids
How To Do Feed-In Braids
Harvest-Time Feeder Light, Trigger and Fade On start to finish.
Harvest-Time Feeder Light, Trigger and Fade On start to finish.
Final Fantasy 10,10-2: Quick Fade
Final Fantasy 10,10-2: Quick Fade
Feed - Fade Away
Feed - Fade Away
Feeder - Satellite News
Feeder - Satellite News
Feeder   Quickfade live at the Garage 2002
Feeder Quickfade live at the Garage 2002
Feeder - Godzilla
Feeder - Godzilla