LOADING ...

Luyện nghe bài hát Quick Fade

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Time, time on mind
A ticking
Images passin' by like picture arranged

Love survive
It and turns you
A circuit inside your reminds you that it's fine

I miss you more words can say
A part of me has away
A China heart will always
(He's gone)
A to a twisted face
(Gone, fade)
But are gonna heal again
once blind will see again
I miss you more than can say
(He's gone)
I miss you more than quick fade
(Gone, fade)

Try, to fly
the new sky
Find a new place to be and life pass you by
Try to get
Jumped so you could it
You're livin' a dream as waterfalls surround

I you more than words can say
A part of me has torn
A China will always break
(He's gone)
A fracture to a face
(Gone, fade)
But things are gonna heal
Eyes once blind will see
I you more than words can say
(He's gone)
I miss you more than words quick
(Gone, fade)Glide, over tides
And that pull you
Oceans divide us
And bring you home
will survive
It and turns you

He's gone, gone, quick
It's gone, gone, quick

I miss you than words can say
A of me is torn away
A China heart will always
(He's gone)
A fracture to a twisted
(Gone, fade)
But things are heal again
once blind will see again
I miss you than words can say
(He's gone)
I miss you more than quick fade
(Gone, fade)

Videos

Feeder - Quick Fade (Lyrics)
Feeder - Quick Fade (Lyrics)
Quick Fade
Quick Fade
Feeder - Quick fade (Live @ Reading festival, 23rd August 2002)
Feeder - Quick fade (Live @ Reading festival, 23rd August 2002)
FADING WITH OSTER FAST FEEDS | Man Bun Prep Haircut!
FADING WITH OSTER FAST FEEDS | Man Bun Prep Haircut!
Bald Fade with Oster Fast Feeds
Bald Fade with Oster Fast Feeds
Feeder - Quickfade (Acoustic and Vocal cover by Umaiyah Iman)
Feeder - Quickfade (Acoustic and Vocal cover by Umaiyah Iman)
Quick fade
Quick fade
Best Of IReapZz - MW2 Montage
Best Of IReapZz - MW2 Montage
Oster fast feed clipper repair
Oster fast feed clipper repair
Feeder - Quick Fade Lyrics
Feeder - Quick Fade Lyrics
Harvest-Time Feeder Light, Trigger and Fade On start to finish.
Harvest-Time Feeder Light, Trigger and Fade On start to finish.
Final Fantasy 10,10-2: Quick Fade
Final Fantasy 10,10-2: Quick Fade
Simple Braided Hairstyle For Men
Simple Braided Hairstyle For Men
Instagram Inspired French Braids & Ponytail Curls Hairstyles Tutorial | Protective Hairstyle
Instagram Inspired French Braids & Ponytail Curls Hairstyles Tutorial | Protective Hairstyle
Feeder - Comfort In Sound (2002) - Full Album
Feeder - Comfort In Sound (2002) - Full Album
How To Do Feed-In Braids
How To Do Feed-In Braids
Match Fishing - Rob Wootton & Joe Carass - Feeder Fishing - Ferry Meadows - VLOG
Match Fishing - Rob Wootton & Joe Carass - Feeder Fishing - Ferry Meadows - VLOG
Feeder - Some Samples Instrumental
Feeder - Some Samples Instrumental
Feeder
Feeder
Feed - Fade Away
Feed - Fade Away