LOADING ...

Luyện nghe bài hát Quick Fade

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Time, time on mind
A ticking
Images passin' by like picture slides

Love will
It and turns you
A inside your head reminds you that it's fine

I miss you than words can say
A part of me has torn
A China will always break
(He's gone)
A fracture to a twisted
(Gone, fade)
But are gonna heal again
Eyes once will see again
I miss you more words can say
(He's gone)
I you more than words quick fade
(Gone, fade)

Try, to fly
the new sky
Find a new place to be and life pass you by
Try to get
Jumped so you feel it
You're livin' inside a as waterfalls surround

I you more than words can say
A of me has torn away
A China will always break
(He's gone)
A to a twisted face
(Gone, fade)
But things are heal again
Eyes once blind see again
I miss you more words can say
(He's gone)
I miss you more words quick fade
(Gone, fade)Glide, glide tides
And waves pull you
Oceans divide us
And you home again
Love will
It twists and you

gone, gone, quick fade
It's gone, gone, quick

I miss you more words can say
A part of me is away
A China will always break
(He's gone)
A fracture to a twisted
(Gone, fade)
But things are heal again
Eyes once blind will see
I miss you than words can say
(He's gone)
I miss you more than words fade
(Gone, fade)

Videos

Feeder - Quick Fade (Lyrics)
Feeder - Quick Fade (Lyrics)
Quick Fade
Quick Fade
Feeder - Quick fade (Live @ Reading festival, 23rd August 2002)
Feeder - Quick fade (Live @ Reading festival, 23rd August 2002)
FADING WITH OSTER FAST FEEDS | Man Bun Prep Haircut!
FADING WITH OSTER FAST FEEDS | Man Bun Prep Haircut!
Feder - Breathe (MAKE UP FOR EVER video by Rankin)
Feder - Breathe (MAKE UP FOR EVER video by Rankin)
Bald Fade with Oster Fast Feeds
Bald Fade with Oster Fast Feeds
How To Do Feed-In Braids
How To Do Feed-In Braids
Quick fade
Quick fade
quick fade
quick fade
Harvest-Time Feeder Light, Trigger and Fade On start to finish.
Harvest-Time Feeder Light, Trigger and Fade On start to finish.
Final Fantasy 10,10-2: Quick Fade
Final Fantasy 10,10-2: Quick Fade
Feed - Fade Away
Feed - Fade Away
Feeder
Feeder
Feeder - Some Samples Instrumental
Feeder - Some Samples Instrumental
Oster Fast Feed Ceramic Blade Modification
Oster Fast Feed Ceramic Blade Modification
Feeder - My Best Of
Feeder - My Best Of
Feeder - moonshine
Feeder - moonshine
Feeder
Feeder
Feeder
Feeder
Feeder
Feeder