LOADING ...

Luyện nghe bài hát Only Love Can Break Your Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When you were and on your own
how did it to be alone?
I was thinking
games that I was
trying to the best of my time.

But love can break your heart
try to be sure from the start.
Yes, only love can break your
but if your world should apart...

I have a friend I've never
He hides his head inside a
Someone should call him and see if he can out,
Try to lose the gang that found.

But only love can break heart
try to be right from the start.
Yes, only love can break heart
but if your world fall apart...

I was thinking
I was thinking
I was thinking
I was thinking
I was thinking
I was thinking
I was always

I was always thinking, that I was playing.
I was always thinking, games I was playing.
I was thinking, I was always thinking.
I was thinking, I was always thinking.
I - I - I - I - I was always thinking, games I was playing.
I was always thinking, games I was playing.
I was always thinking, that I was playing.
I was thinking, games that I was playing.

Videos

Only Love Can Break Your Heart - Saint Etienne
Only Love Can Break Your Heart - Saint Etienne
St Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters at Work Dub)
St Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters at Work Dub)
Only Love Can Break Your Heart
Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Richard X Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Richard X Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves) HQ AUDIO
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves) HQ AUDIO
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
St.  Etienne Only - Love Can Break Your Heart - HD
St. Etienne Only - Love Can Break Your Heart - HD
Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Mix)
Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Mix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne Only Love Can Break Your Heart (live 2000)
Saint Etienne Only Love Can Break Your Heart (live 2000)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Dub) [HQ]
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Dub) [HQ]
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Kenlou B Boy New Mix) 1991
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Kenlou B Boy New Mix) 1991
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Fox Base Beta Mix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Fox Base Beta Mix)
Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves)
Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves)
Mint Juleps - Only Love Can Break Your Heart
Mint Juleps - Only Love Can Break Your Heart
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters At  Work Dub)
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Dub)
Erol Alkan / Saint Etienne - A Hold On Love / Only Love Can Break Your Heart
Erol Alkan / Saint Etienne - A Hold On Love / Only Love Can Break Your Heart