LOADING ...

Luyện nghe bài hát Only Love Can Break Your Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When you were and on your own
how did it to be alone?
I was thinking
games that I was
trying to the best of my time.

But only love can break heart
try to be sure from the start.
Yes, only love can break your
but if your world fall apart...

I have a friend I've never
He hides his head inside a
Someone should call him and see if he can out,
Try to the gang that he's found.

But only love can break heart
try to be sure from the start.
Yes, love can break your heart
but if your world fall apart...

I was always
I was thinking
I was thinking
I was always
I was thinking
I was thinking
I was thinking

I was always thinking, games I was playing.
I was thinking, games that I was playing.
I was thinking, I was always thinking.
I was always thinking, I was thinking.
I - I - I - I - I was always thinking, games I was playing.
I was thinking, games that I was playing.
I was always thinking, games I was playing.
I was always thinking, games I was playing.

Videos

Only Love Can Break Your Heart - Saint Etienne
Only Love Can Break Your Heart - Saint Etienne
St Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters at Work Dub)
St Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters at Work Dub)
Only Love Can Break Your Heart
Only Love Can Break Your Heart
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves) HQ AUDIO
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves) HQ AUDIO
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Richard X Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Richard X Remix)
Saint Etienne Only Love Can Break Your Heart (live 2000)
Saint Etienne Only Love Can Break Your Heart (live 2000)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Kenlou B Boy New Mix) 1991
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Kenlou B Boy New Mix) 1991
saint etienne primerva 290509 -4- only love can break your heart.wmv
saint etienne primerva 290509 -4- only love can break your heart.wmv
Saint Etienne | Only Love Can Break Your Heart [Version]
Saint Etienne | Only Love Can Break Your Heart [Version]
Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Mix)
Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Mix)
Saint Etienne~Only Love Can Break Your Heart [Andrew Weatherall's 'A Mix In Two Halves' Remix]
Saint Etienne~Only Love Can Break Your Heart [Andrew Weatherall's 'A Mix In Two Halves' Remix]
GTA 2 Music Video Tribute (St Etienne,Only Love Can Break Your Heart)
GTA 2 Music Video Tribute (St Etienne,Only Love Can Break Your Heart)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
St Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Richard X extended remix)
St Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Richard X extended remix)
Only Love Can Break Your Heart (Neil Young cover) by St. Etienne
Only Love Can Break Your Heart (Neil Young cover) by St. Etienne
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart [Single Remix]
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart [Single Remix]
Saint Etienne: Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne: Only Love Can Break Your Heart