LOADING ...

Luyện nghe bài hát Only Love Can Break Your Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When you were young and on own
how did it to be alone?
I was thinking
games I was playing
trying to make the of my time.

But only love can break your
try to be sure from the start.
Yes, only love can your heart
but if world should fall apart...

I have a friend I've never
He hides his inside a dream
should call him and see if he can come out,
Try to lose the gang that found.

But only can break your heart
try to be right from the start.
Yes, only love can your heart
but if your world should apart...

I was thinking
I was thinking
I was thinking
I was always
I was thinking
I was thinking
I was always

I was always thinking, games I was playing.
I was always thinking, that I was playing.
I was always thinking, I was thinking.
I was thinking, I was always thinking.
I - I - I - I - I was always thinking, that I was playing.
I was thinking, games that I was playing.
I was thinking, games that I was playing.
I was thinking, games that I was playing.

Videos

Only Love Can Break Your Heart - Saint Etienne
Only Love Can Break Your Heart - Saint Etienne
St Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters at Work Dub)
St Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters at Work Dub)
Only Love Can Break Your Heart
Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart
St. Etienne - Only Love Can Break Your Heart
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Richard X Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Richard X Remix)
St.  Etienne Only - Love Can Break Your Heart - HD
St. Etienne Only - Love Can Break Your Heart - HD
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves) HQ AUDIO
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves) HQ AUDIO
Saint Etienne | Only Love Can Break Your Heart [Version]
Saint Etienne | Only Love Can Break Your Heart [Version]
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Dub) [HQ]
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Dub) [HQ]
Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Mix)
Only Love Can Break Your Heart (Masters At Work Mix)
Saint Etienne Only Love Can Break Your Heart (live 2000)
Saint Etienne Only Love Can Break Your Heart (live 2000)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall Remix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Kenlou B Boy New Mix) 1991
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Kenlou B Boy New Mix) 1991
Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves)
Only Love Can Break Your Heart (A Mix Of Two Halves)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Fox Base Beta Mix)
Saint Etienne - Only Love Can Break Your Heart (Fox Base Beta Mix)
Saint Etienne~Only Love Can Break Your Heart [Andrew Weatherall's 'A Mix In Two Halves' Remix]
Saint Etienne~Only Love Can Break Your Heart [Andrew Weatherall's 'A Mix In Two Halves' Remix]
Vanessa Carlton - Only Love Can Break Your Heart (Neil Young Cover) - [Audio Only] #threeofsix
Vanessa Carlton - Only Love Can Break Your Heart (Neil Young Cover) - [Audio Only] #threeofsix
UnClubbed 2 - Only Love Can Break Your Heart (with Gerard O'Connell)
UnClubbed 2 - Only Love Can Break Your Heart (with Gerard O'Connell)