LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing Lasts

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If one could stop
Or it up
If tow realize
the best of
If I locate
A god
And you only to be loved
I'd try to hang on to the past
But you that nothing
Oh no lasts
Nothing
It's to move on
Let the go
waited for you here
But you showed
I asked you
To let me
I only felt a cold wind
While I tried to hang on to the
But you that nothing
Oh no nothing
Nothing's in way
Now you can stand up and run
Woudln't change things
If you back what you'd done
I tried to hang on to the past
But I keep my grasp
'Cause lasts
Nothing
lasts

Videos

Matthew Sweet - Nothing Lasts
Matthew Sweet - Nothing Lasts
Matthew Sweet - Nothing Lasts - 11/1/11
Matthew Sweet - Nothing Lasts - 11/1/11
Matthew Sweet - Nothing Lasts
Matthew Sweet - Nothing Lasts
Nothing Lasts
Nothing Lasts
Matthew Sweet "Nothing Lasts"
Matthew Sweet "Nothing Lasts"
Matthew Sweet - Holy War
Matthew Sweet - Holy War
Cover of Nothing Lasts by Matthew Sweet
Cover of Nothing Lasts by Matthew Sweet
Matthew Sweet - Evangeline - original
Matthew Sweet - Evangeline - original
Matthew Sweet - We're The Same
Matthew Sweet - We're The Same
Matthew Sweet - We're the Same
Matthew Sweet - We're the Same
Nothing Lasts ~ Matthew Sweet Cover
Nothing Lasts ~ Matthew Sweet Cover
Matthew Sweet - Where You Get Love
Matthew Sweet - Where You Get Love
Nothing Lasts Matthew Sweet
Nothing Lasts Matthew Sweet
Guns N' Roses - November Rain
Guns N' Roses - November Rain
Matthew Sweet 'Nothing Lasts' @ 40 Watt Club 10 10 11 www.AthensRockShow.com
Matthew Sweet 'Nothing Lasts' @ 40 Watt Club 10 10 11 www.AthensRockShow.com
Matthew Sweet - I've Been Waiting
Matthew Sweet - I've Been Waiting
Matthew Sweet - Divine Intervention
Matthew Sweet - Divine Intervention
Matthew Sweet at City Winery performing Nothing Lasts
Matthew Sweet at City Winery performing Nothing Lasts
Nothing Lasts - Matthew Sweet cover
Nothing Lasts - Matthew Sweet cover
Matthew Sweet
Matthew Sweet