LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing Lasts

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If one could stop
Or it up
If tow realize
the best of
If I could
A god
And you wanted to be loved
I'd try to hang on to the past
But you know that
Oh no nothing
Nothing
time to move on
Let the go
I've waited for you
But you never
Although I you
To let me
I only felt a wind blow
While I to hang on to the past
But you know that
Oh no lasts
Nothing's in way
Now you can right up and run
even change things
If you took what you'd done
I have tried to on to the past
But I couldn't keep my
'Cause lasts
Nothing
Nothing

Videos

Matthew Sweet - Nothing Lasts
Matthew Sweet - Nothing Lasts
Nothing Lasts
Nothing Lasts
Matthew Sweet - Nothing Lasts - 11/1/11
Matthew Sweet - Nothing Lasts - 11/1/11
Matthew Sweet - Nothing Lasts
Matthew Sweet - Nothing Lasts
Cover of Nothing Lasts by Matthew Sweet
Cover of Nothing Lasts by Matthew Sweet
Matthew Sweet 'Nothing Lasts' @ 40 Watt Club 10 10 11 www.AthensRockShow.com
Matthew Sweet 'Nothing Lasts' @ 40 Watt Club 10 10 11 www.AthensRockShow.com
Nothing Lasts Matthew Sweet
Nothing Lasts Matthew Sweet
Nothing Lasts
Nothing Lasts
Matthew Sweet "Nothing Lasts"
Matthew Sweet "Nothing Lasts"
Guns N' Roses - November Rain
Guns N' Roses - November Rain
Kenny Howes - Nothing Lasts
Kenny Howes - Nothing Lasts
Nothing Lasts - Matthew Sweet cover
Nothing Lasts - Matthew Sweet cover
Matthew Sweet at City Winery performing Nothing Lasts
Matthew Sweet at City Winery performing Nothing Lasts
Matthew Sweet - Smog Moon
Matthew Sweet - Smog Moon
"Nothing Lasts" - Matthew Sweet
"Nothing Lasts" - Matthew Sweet
NOTHING LASTS FOREVER
NOTHING LASTS FOREVER
Nothing Lasts (Matthew Sweet cover)
Nothing Lasts (Matthew Sweet cover)
Nothing Lasts
Nothing Lasts
Matthew Sweet / Knowing People
Matthew Sweet / Knowing People
Nothing Lasts
Nothing Lasts