LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's no
I could to tell you
what you to me
And no
I could write to you
you mean to me
You're more than fire you are more rain
You're more than love and you are more than
No, no, there's no singele that could explain

no flower blooming like the smile in your etherial eyes
And no ever could explain it he could be so wise
more than heaven you are more than earth
You're the origin you are more birth
You're so beautiful everything to me


It's not the way that you move not the glowing
On your face when you smile that me trembling and calm
It's not that look in eyes when I am going it's just everything
you are

There's no ocean enough to show you what you mean to me
And no high enough to show you what you mean to me
You're than meaning you are more than time
You are you're the reason why
So mysterious you're to me


But you let them live in your soul
they will try to barricade the way that you go
You're fragile - can fly

Videos

Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's garden - nothing with lyric
Fool's garden - nothing with lyric
fools garden - nothing
fools garden - nothing
Fools Garden-Nothing (Subtitulada)
Fools Garden-Nothing (Subtitulada)
Nothing - Fool's Garden
Nothing - Fool's Garden
Fools Garden - Probably
Fools Garden - Probably
Fool's Garden - Nothing (Subtílulos al español)
Fool's Garden - Nothing (Subtílulos al español)
Fools  Garden-Nothing
Fools Garden-Nothing
Fools Garden: Nothing
Fools Garden: Nothing
Nothing - Fools Garden (Subtitulado)
Nothing - Fools Garden (Subtitulado)
Fool's Garden -- Nothing
Fool's Garden -- Nothing
fool's garden- nothing
fool's garden- nothing
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fools Garden - Dreaming
Fools Garden - Dreaming
Nothing -Fool's Garden (Español/Inglés)
Nothing -Fool's Garden (Español/Inglés)
Fool's Garden - Nothing
Fool's Garden - Nothing
Fool's Garden - Lemon Tree
Fool's Garden - Lemon Tree
Fool's Garden - Probably 1997
Fool's Garden - Probably 1997
Fools Garden - Suzy
Fools Garden - Suzy
fool's garden finally
fool's garden finally