LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's no
I could to tell you
what you to me
And no
I write to tell you
you mean to me
You're more than fire you are more rain
You're more than and you are more than pain
No, no, there's no singele that could explain

There's no flower blooming like the smile in your etherial
And no scholar ever could it he could be so wise
You're more than heaven you are more earth
You're the origin you are more than
You're so beautiful you're to me


It's not the way that you it's not the glowing
On your face when you smile that makes me and calm
It's not that look in your eyes when I am going just everything
you are

There's no ocean deep enough to show you you mean to me
And no high enough to show you what you mean to me
You're more meaning you are more than time
You are you're the reason why
So mysterious everything to me


But you let them live in your soul
Wehnever will try to barricade the way that you go
You're fragile - can fly

Videos

Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's garden - nothing with lyric
Fool's garden - nothing with lyric
Fools Garden-Nothing (Subtitulada)
Fools Garden-Nothing (Subtitulada)
Nothing -Fool's Garden (Español/Inglés)
Nothing -Fool's Garden (Español/Inglés)
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
fools garden - nothing
fools garden - nothing
Nothing - Fools Garden (Subtitulado)
Nothing - Fools Garden (Subtitulado)
Nothing - Fool's Garden
Nothing - Fool's Garden
Fools Garden: Nothing
Fools Garden: Nothing
Fool's Garden - Ordinary Man
Fool's Garden - Ordinary Man
Fool's Garden - Probably 1997
Fool's Garden - Probably 1997
Fools Garden - I burn
Fools Garden - I burn
Fools Garden - I Burn
Fools Garden - I Burn
Fools Garden - Save The World Tomorrow
Fools Garden - Save The World Tomorrow
Fools Garden - Wild Days 2016
Fools Garden - Wild Days 2016
Fool's Garden - Nothing
Fool's Garden - Nothing
Fürs Schwesterherz - Fools Garden Nothing
Fürs Schwesterherz - Fools Garden Nothing
Fools Garden - Probably
Fools Garden - Probably
Fool's Garden - Nothing (Subtílulos al español)
Fool's Garden - Nothing (Subtílulos al español)
Lemon Tree - Fools Garden
Lemon Tree - Fools Garden