LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nothing

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's no
I could paint to you
you mean to me
And no
I could to tell you
you mean to me
You're more than you are more than rain
You're than love and you are more than pain
No, no, no singele word that could explain

There's no blooming like the smile in your etherial eyes
And no ever could explain it he could be so wise
You're more than heaven you are more than
You're the origin you are more birth
You're so beautiful everything to me


It's not the way that you it's not the glowing
On your face you smile that makes me trembling and calm
It's not that look in eyes when I am going it's just everything
you are

There's no ocean deep enough to show you you mean to me
And no mountain high enough to you what you mean to me
You're than meaning you are more than time
You are redemption the reason why
So mysterious everything to me


But don't you let them live in your
Wehnever will try to barricade the way that you go
You're - souls can fly

Videos

Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's garden - nothing with lyric
Fool's garden - nothing with lyric
fools garden - nothing
fools garden - nothing
Fools Garden-Nothing (Subtitulada)
Fools Garden-Nothing (Subtitulada)
Nothing - Fool's Garden
Nothing - Fool's Garden
Fools Garden - Probably
Fools Garden - Probably
Fool's Garden - Nothing (Subtílulos al español)
Fool's Garden - Nothing (Subtílulos al español)
Fools  Garden-Nothing
Fools Garden-Nothing
Fools Garden: Nothing
Fools Garden: Nothing
Nothing - Fools Garden (Subtitulado)
Nothing - Fools Garden (Subtitulado)
Fool's Garden -- Nothing
Fool's Garden -- Nothing
fool's garden- nothing
fool's garden- nothing
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fool's Garden - Nothing (Lyrics)
Fools Garden - Dreaming
Fools Garden - Dreaming
Nothing -Fool's Garden (Español/Inglés)
Nothing -Fool's Garden (Español/Inglés)
Fool's Garden - Nothing
Fool's Garden - Nothing
Fool's Garden - Lemon Tree
Fool's Garden - Lemon Tree
Fool's Garden - Probably 1997
Fool's Garden - Probably 1997
Fools Garden - Suzy
Fools Garden - Suzy
fool's garden finally
fool's garden finally