LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nearly Impossible

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Please excuse my of view
And me to intrude
I have given up on I thought I knew
And our ignorance is
So we're out in it
Wnd I guess it doesn't matter what we've

Would it scare you away if I was sixty-five feet
Would it you afraid if there was nothing left al all?

nearly impossible
Highly
But not

We are up in it
And it's here nor there
So it makes no sense that would care
And it feels innocence
you choose to not resist
We fulfill our needs at expense

Videos

Face to Face - Nearly Imposible
Face to Face - Nearly Imposible
face to face - Nearly Impossible - Brighton, MA 6/17/12
face to face - Nearly Impossible - Brighton, MA 6/17/12
Face to Face "Prodigal, Nearly Impossible"
Face to Face "Prodigal, Nearly Impossible"
Face to Face Nearly Impossible
Face to Face Nearly Impossible
Nearly Impossible
Nearly Impossible
Giant Beastcast Ep. 25 - Mission Impossible, Face/Off and Swordfish
Giant Beastcast Ep. 25 - Mission Impossible, Face/Off and Swordfish
Ceeday FACE REVEAL
Ceeday FACE REVEAL
Facing Your Giants | God Still Does the Impossible - Inspirational & Motivational Video
Facing Your Giants | God Still Does the Impossible - Inspirational & Motivational Video
Mission Impossible Mask Rips
Mission Impossible Mask Rips
Mission: Impossible 5 - Rogue Nation - Prime Minister Scene (HD)
Mission: Impossible 5 - Rogue Nation - Prime Minister Scene (HD)
Mission Impossible 2 Best Scene
Mission Impossible 2 Best Scene
Nearly Impossible
Nearly Impossible
Djihadistes l impossible retour
Djihadistes l impossible retour
Popular Videos - The Almost Impossible Gameshow
Popular Videos - The Almost Impossible Gameshow
Mission Impossible - All Mask Pulloff Scenes
Mission Impossible - All Mask Pulloff Scenes
FACE TO FACE OUVERT
FACE TO FACE OUVERT
US F-22s came face-to-face with Russia's top fighter near Alaska and were at a major disadvantage
US F-22s came face-to-face with Russia's top fighter near Alaska and were at a major disadvantage
AGAINST ALL ODDS - A near impossible game - PUBG
AGAINST ALL ODDS - A near impossible game - PUBG
Girls Born In Different Colors Make It Nearly Impossible To Tell They Are Twins
Girls Born In Different Colors Make It Nearly Impossible To Tell They Are Twins
Mission: Impossible 2 (2000) - Stop Mumbling! Scene (7/9) | Movieclips
Mission: Impossible 2 (2000) - Stop Mumbling! Scene (7/9) | Movieclips