LOADING ...

Luyện nghe bài hát Nearly Impossible

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Please excuse my of view
And allow me to
I have given up on what I thought I
And our is bliss
So we're out in it
Wnd I guess it doesn't what we've missed

Would it scare you away if I was feet tall?
Would it make you afraid if was nothing left al all?

It's impossible
Highly
But not

We are up in it
And it's neither nor there
So it makes no sense that anyone would
And it like innocence
you choose to not resist
We fulfill our at everyone's expense

Videos

Face to Face - Nearly Imposible
Face to Face - Nearly Imposible
face to face - Nearly Impossible - Brighton, MA 6/17/12
face to face - Nearly Impossible - Brighton, MA 6/17/12
Nearly Impossible
Nearly Impossible
Face to Face Nearly Impossible
Face to Face Nearly Impossible
Face to Face "Prodigal, Nearly Impossible"
Face to Face "Prodigal, Nearly Impossible"
Mission Impossible Mask Rips
Mission Impossible Mask Rips
Mission Impossible 2 Best Scene
Mission Impossible 2 Best Scene
8 People Who Survived The Impossible
8 People Who Survived The Impossible
Mission: Impossible 2 (2000) - Stop Mumbling! Scene (7/9) | Movieclips
Mission: Impossible 2 (2000) - Stop Mumbling! Scene (7/9) | Movieclips
US F-22s came face-to-face with Russia's top fighter near Alaska and were at a major disadvantage
US F-22s came face-to-face with Russia's top fighter near Alaska and were at a major disadvantage
Unlucky People Who Stared Death In The Face And Survived
Unlucky People Who Stared Death In The Face And Survived
BANATOR - FACE À L'IMPOSSIBLE -  ( VIDÉOCLIP OFFICIEL ).
BANATOR - FACE À L'IMPOSSIBLE - ( VIDÉOCLIP OFFICIEL ).
Try not to laugh IMPOSSIBLE GOD LEVEL 100% IMPOSSIBLE
Try not to laugh IMPOSSIBLE GOD LEVEL 100% IMPOSSIBLE
Songs That Sound EXACTLY The Same (IMPOSSIBLE)
Songs That Sound EXACTLY The Same (IMPOSSIBLE)
Mission Impossible MASK EFFECT Tutorial
Mission Impossible MASK EFFECT Tutorial
Mission Impossible 5 Rogue Nation " Face to Face just as you wished Ethan " Last Box Scene
Mission Impossible 5 Rogue Nation " Face to Face just as you wished Ethan " Last Box Scene
Try not to laugh IMPOSSIBLE GOD LEVEL 100% IMPOSSIBLE
Try not to laugh IMPOSSIBLE GOD LEVEL 100% IMPOSSIBLE
Letting The Person in FRONT of me DECIDE What I Eat for 24 HOURS!!
Letting The Person in FRONT of me DECIDE What I Eat for 24 HOURS!!
Mission: Impossible 3 (2006) - Seeing Double Scene (5/8) | Movieclips
Mission: Impossible 3 (2006) - Seeing Double Scene (5/8) | Movieclips
Nearly Impossible
Nearly Impossible